jane Blog > 2015 – Europees Jaar van de Ontwikkeling

EYD 2015
De Europese Commissie heeft 2015 uitgeroepen tot “Europees Jaar van de Ontwikkeling”. Dit wil zeggen dat ze dit jaar willen focussen op het vinden van duurzame oplossingen voor ontwikkelingslanden. Het JGI werkt ook naar toekomstige ontwikkelingen van gemeenschappen in Tanzania, Congo-Brazzaville en andere landen omdat we geloven in het helpen van mensen, chimpansees en het milieu. Lees verder en ontdek de projecten waaraan het JGI deelneemt en onthoud dat deze projecten essentieel zijn voor het behoud van de chimpansees en hun leefomgeving.

Vrouwen en reproductieve gezondheid

Je vraagt je misschien af waarom het JGI de nadruk legt op onderwijs voor vrouwen en hun sociaal welzijn en gezondheid. De bevolkingsgroei is één van de grootste factoren die effect hebben op de overlevingskansen van de chimpansees. Omdat veel vrouwen geen kennis hebben van methodes met betrekking tot geboortebeperking, hebben zij geen enkele controle over het aantal kinderen dat ze krijgen. Het opleidingsprogramma “peer-to-peer” (van gelijke tot gelijke) van het JGI gaat uit van het principe dat de meeste meisjes zich veel comfortabeler voelen wanneer ze van hun vrienden informatie krijgen over seksuele voorlichting dan wanneer ze die krijgen van hun ouders. Speciaal opgeleide opvoeders in Oeganda leren jonge meisjes over seksuele/reproductieve gezondheid, overdracht van ziektes en toekomstgerichte vaardigheden. Het JGI sponsort ook Roots&Shoots meisjes uit Kigoma zodanig dat zij naar school kunnen gaan. Momenteel heeft het JGI meer dan 200 meisjes gesponsord (www.janegoodall.org). Opgeleide vrouwen zijn meer geneigd om de verworven kennis in praktijk te brengen en voor hun familie te zorgen.

girlseducation

Gombe-Masito-Ugalla Ecosysteem

Het project “Tacare” van het JGI begon in Kigoma en heeft zich sindsdien verspreid over gans Tanzania. Gezien de uitgestrektheid, noemen we het nu het Gombe –Masito-Ugalla Ecosysteem om de reikwijdte en verbondenheid van het programma aan te tonen. Deze regio omvat meer dan 300.000 boeren en vissers, tussen de 600 en 1000 chimpansees en andere bedreigde diersoorten (www.janegoodall.org). Het programma focust op duurzaam levensonderhoud. Dit wil zeggen de gemeenschappen helpen om hun levensstandaard te verbeteren zodat dit ook hun omgeving ten goede komt. Het programma onderwijst mensen over duurzame landbouw, ziekte, bosbeheer, planning grond/landgebruik en zoveel meer. Hun doel is om de nodige kennis en vaardigheden door te geven aan de lokale bevolking om henzelf, hun families en hun omgeving te helpen ontwikkelen. En hopelijk geven ze deze opvoeding door aan hun kinderen en medemens.

landuseplanning

Guinea Eco-Ontwikkelingsproject

Soms is het moeilijk om de lokale bevolking te overtuigen hun tijd te spenderen aan duurzaam levensonderhoud omdat er financieel niets tegenover staat. Velen jagen – illegaal – op chimpansees voor de vleeshandel omdat dit veel geld opbrengt. Daarom heeft het JGI besloten om duurzaam zakendoen te financieren in Guinea, West Afrika. In Guinea traint het JGI de lokale bevolking in bedrijfsmanagement en financiert ze de oprichting van kleine bedrijfjes die eco-vriendelijk zijn. Zij steunen ook de bedrijven die focussen op de omgeving, zoals bedrijven die landbouwgericht zijn.

Elektriciteit voor moeders en hun kinderen

In de regio Kasugho van de Democratische Republiek Congo is elektriciteit duur en wel omdat brandstof ingevoerd wordt. De regio was economisch onstabiel en veel mensen namen deel aan onhoudbare en niet-duurzame kostwinning om geld te verdienen. Een lokale gezondheidsinstelling voor moeders en kinderen was in slechte staat. Het JGI besloot om over te gaan tot de bouw van een duurzame micro-hydro fabriek om zo goedkope elektriciteit te leveren in de regio. Het comité dat de fabriek beheert, bestaat uit de lokale bevolking. Nu hebben zorgverstrekkers de middelen om in hun eigen omgeving betere gezondheidszorg te verstrekken aan moeders en kinderen. Andere begunstigden van de elektriciteitswinning, zoals scholen en bedrijven, kunnen sneller toegang krijgen tot informatie en de communicatie verloopt efficiënter. Het JGI gebruikt elektriciteit als een middel om de lokale bevolking te informeren over het nut van chimpanseebehoud en om duurzame landbouw in de praktijk te brengen.

kasughoelectricity

JGI’s Belgische Project van Hoop : Basketbal voor Vrede

Het JGI België promoot een “Roots&Shoots” programma in de Democratische Republiek Congo. Het heet “Promote Youth Basketball Club” (steun de basketbalclub voor jongeren). De club heeft ongeveer 600 leden en focust erop kinderen de nodige discipline bij te brengen alsook de kennis en vaardigheden om in teamverband te kunnen werken. Het is een vereiste van de club dat elk lid naar school gaat en deelneemt aan de plaatselijke activiteiten. Als groep nemen de leden vaak deel aan de verfraaiings- en herbebossingsprojecten in en rond hun regio. Klik hier, bekijk de video en zie wat je kan doen om dit ‘Project van Hoop’ te steunen.

pjb

(Tekst: Kelsey Frenkiel)

Terug naar blog