jane Blog > Chimp van de maand – Timi

Timi

Timi zit net als Petit Prince in Groep 3 en is aangedaan door de afwezigheid van Kitoko. Timi gebruikt ook een afleidingsstrategie wanneer er met conflicten moet worden omgegaan. Hij heeft helemaal geen interesse in het bekleden van een hoge positie binnen de mannen in de groep en is blij met zijn schijnbaar onzichtbaar plekje in de middenmoot. Maar de afwezigheid van Kitoko heeft gezorgd voor een stressvolle periode binnen de groep en voor de eerste keer werd Timi betrokken bij de spanningen tussen sommige ambitieuze mannetjes. Timi en Petit Prince, die goed bevriend zijn, zouden een prima leidersduo vormen maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat Timi zichzelf zo zou engageren. We zullen dus moeten afwachten om te zien wat er uit deze situatie zal voortvloeien.

Intussen is het watersysteem in Tchimpounga aan een grote revisie toe. Het team van dierenartsen ontdekte dat een van de bronnen die gebruikt wort voor de waterbevoorrading van Tchimpounga gecontamineerd is. Om de chimpansees niet aan risico’s van ernstige ziekte of sterfte bloot te stellen was een revisie aan de orde. Zo worden alle watertanks vervangen en worden nieuwe leidingen en een filtratiesysteem geïnstalleerd. Deze ongebruikelijke activiteit vindt Timi zeer boeiend! Hij zit hoog op een observatieplatform of tegen de omheining en overziet nauwkeurig de werken die zijn verzorgers uitvoeren.

JGI’s Tchimpounga Chimpanzee Rehabilitation Center is een opvangcentrum waar geen dieren worden gefokt. Door het gebruik van anticonceptiemiddelen neemt JGI alle mogelijke maatregelen tegen het per ongeluk fokken van chimpansees onder onze hoede.

Terug naar blog