jane Blog > Dr. Jane Goodall in Senegal

Dr. Jane Goodall was in Senegal om het eerste JGI Chimpansee Onderzoeks- en Conservatiecentrum in West-Afrika te openen.

Tijdens haar eerste bezoek aan Senegal ontmoet de wetenschapster milieu-overheden en bekijkt ze het onderzoeks- en conservatieveldwerk van het JGI-team.

Dr. Jane's handafdruk op het JGI-logo
Dr. Jane’s handafdruk op het JGI-logo

Dr. Jane Goodall heeft het JGI’s “Fouta Jallon” Biological Station officieel ingehuldigd. Dat centrum houdt zich bezig met toegepaste research op de West-Afrikaanse Chimpansee (Pan troglodytes verus), een ondersoort die met uitsterven bedreigd is in Senegal. Het centrum dat in de Dindefelo Rural Community ligt, wordt geleid door het Instituto Jane Goodall España (Spanje). Dat instituut werkt samen met de lokale, regionale en nationale overheden op het vlak van het management van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit. Dr. Goodall en de directie van het JGI-team in Senegal, Ferran Guallar en Liliana Pacheco, ontmoetten in Dakar de Minister van Milieu, meneer Mor Ngom, en de Nationale Park-overheden om hun meningen over het behoud van chimpansees in het land uit te wisselen. ‘s Avonds nam Jane Goodall deel aan een evenement dat werd georganiseerd door het JGI in samenwerking met de Spaanse en Britse ambassades. Dr. Goodall wees erop dat deze soort, die zo belangrijk is op wetenschappelijk gebied, in de volgende jaren wel eens zou kunnen verdwijnen in Senegal. “Dat zou niet alleen een enorm verlies zijn voor de biodiversiteit, maar ook voor het land en de wetenschap”, en zelfs een gemiste kans voor duurzame ontwikkeling en ecotoerisme in de toekomst, zoals op andere plaatsen al gebeurd is. Dr. Jane heeft internationale ambassades en privébedrijven aangemoedigd om de overheden te steunen en ook degenen die betrokken zijn bij het behoud van deze unieke dieren, waarop Senegal zo trots kan zijn.

Meeting with Senegalese authorities

Dr. Jane and JGI team at Spanish embassy in Dakar

Daarna reisde Dr. Goodall door het land naar Dindefelo (Zuid-Oost-Senegal) om daar de rest van het JGI-team te ontmoeten. In het kleine dorp, dat dicht bij de grens met Guinea ligt, werd Dr. Jane hartelijk verwelkomd door de hele gemeenschap. De 79-jarige primatologe was heel blij dat ze het imposante JGI onderzoeks- en conservatiecentrum kon inhuldigen en al het werk kon bekijken dat het JGI-team van 20 Spaanse vrijwilligers en 7 lokale assistenten de laatste jaren heeft verricht. Dr. Goodall huldigde ook het Bezoekerscentrum in het Dindefelo Community Natural Reserve in. Dat werd opgericht met de technische steun van het Jane Goodall Instituut.

Jane_cutting_ribbon

Dr. Jane, dancing to Senegalese music at the ceremony

Sinds 2009 werkt het Instituto Jane Goodall España (IJGE) in de regio van Kédougou, in het bijzonder in de Dindefelo Rural Community, om de laatste chimpansees van het land en mensenlevens te beschermen. Sinds het begin van het programma heeft het Instituto Jane Goodall España zijn werk geconcentreerd op research die is toegepast op het behoud van chimpansees. Daarbij werden belangrijke zaken bereikt, zoals de oprichting van het Dindefelo Community Natural Reserve en het werken aan het toekomstige Fouta Jallon Transfrontier Reserve, dat gebieden in Guinea en Senegal zal omvatten. Het instituut promoot ook campagnes die de bewustmaking moeten bevorderen en onderwijsprogramma’s, verbeteringen aan de infrastructuur en de uitbreiding van toeristische hulpmiddelen. Het onderzoeksstation organiseert trainingscursussen over veldprimatologie en plannen om internationale studenten en onderzoekers te begeleiden op verschillende gebieden.

Layout of the JGI Research Station

Jane and JGI team at the center

De ecosystemen van West-Afrika, die nog altijd een thuis bieden aan een van de meest bedreigde ondersoorten van de chimpansee (Pan troglodytes verus), gaan snel achteruit. Recente studies door het Instituto Jane Goodall tonen aan dat de fragiele beboste savannes aan de noordelijke grens van het leefgebied van de dieren de toenemende degradatie door de uitbreidende landbouw, houtkap en ontmijning niet het hoofd kunnen bieden. De opsplitsing van de habitat reduceert de levensverwachting van de groepen chimpansees en veroorzaakt serieuze problemen, zoals de degradatie van oppervlakte- en ondergrondse aquifers. Er wordt geschat dat er nog tussen 200 en 400 dieren van de ondersoort Pan troglodytes verus in Senegal leven, in een habitat die door de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) wordt gecatalogeerd als een prioriteit voor het behoud van de chimpansee.

Terug naar blog