jane FAQ Jaarlijkse boomplantactie

1. Wat is de 10 Miljoen Bomen Campagne?

Op 8 november 2006 lanceerde het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) een nieuwe campagne ‘Plant voor de Planeet : 10 Miljoen Bomen Campagne’ met als doel alle sectoren van de samenleving ertoe aan te zetten om elk jaar opnieuw wereldwijd minstens 10 miljoen bomen te planten. Ieder individu of organisatie wordt aangemoedigd een belofte en het aantal geplante bomen online te registeren en ervoor te zorgen dat inheemse boomsoorten geplant worden die passen in de lokale omgeving.

2. Hoe verkrijg ik de bomen?

U hoeft zich geen zorgen te maken over de bomen. Bosgroep Zuid-Limburg, onze technische partner zorgt ervoor dat alle jonge boompjes ter plaatse zijn bij de start van het evenement.

3. Hoeveel kost het om een boom te planten?

Het kost 5 Euro om een inheemse boom te planten. De prijs omvat niet alleen de boom, maar een deel gaat naar de organisatie van het evenement, het klaarmaken van het perceel grond inclusief de voorgegraven plantputten, het gereedschap dat nodig is om de bomen te planten, een biolint waarop u uw eigen ‘speciale boodschap’ kunt schrijven en een certificaat mbt uw deelname en uw engagement voor het milieu. Een gedeelte van uw bijdrage gaat ook naar een boomplantactie in Burundi. Voor elke boom die hier wordt geplant, zal er ook een boom geplant worden in Burundi!.

4. Kan ik het project steunen zonder zelf aanwezig te zijn?

Ja. U hoeft zelf niet aanwezig te zijn om het project te steunen. Natuurlijk nodigen we iedereen die geïnteresseerd is uit om mee te doen tijdens deze mooie dag op het platteland.

5. Kan ik meer dan een boom planten?

Ja. We wensen mee te delen dat er voor deze editie geen vooraf gegraven plantgaten zijn. Als u of uw leerlingen te moe worden, zullen we jullie helpen met het planten op het einde van de dag.

6. Hebben jullie een systeem klaar voor fondsenwerving?

We stellen u een lijst voor met activiteiten die u kunnen helpen om de nodige fondsen in te zamelen voor uw deelname.

7. Hoe kunnen we de deelnemers het gevoel geven dat zij eigenaar zijn van hun boom?

Elke boom wordt voorzien van een biologisch afbreekbaar lint waarop de studenten hun persoonlijke boodschap kunnen schrijven. Daarnaast zal elke deelnemer of groep een certificaat ontvangen voor deelname en de inzet voor het milieu.

8. Wat is de uiterste datum voor registratie en het overmaken van de ingezamelde gelden?

Hoe eerder hoe beter natuurlijk. Om echter een vlotte organisatie te waarborgen hoopt het Jane Goodall Instituut België alle betalingen te ontvangen twee weken voor datum. We blijven echter registraties en overschrijvingen aanvaarden tot op de dag van de actie.

9. Hoe wordt het geld verzameld?

Alle betalingen moeten door het Jane Goodall Instituut België ontvangen worden via overschrijving of via PayPal. In geval van overschrijving vermeldt u u naam en het gewenste aantal bomen. We verzoeken de scholen om een persoon af te vaardigen die verantwoordelijk is om de gelden in te zamelen per klas/school en een eenmalige, volledige betaling door te voeren. U kan zich ook inschrijven via onze webshop en de betaling onmiddellijk doorvoeren via PayPal.

10. Wat is het juiste rekeningnummer?

Onze bankrekening is bij Triodos Bank : IBAN BE56 5230 8057 9288 - SWIFT: TRIOBEBB. Gelieve bij de betaling duidelijk “Forest in One Day – Achternaam – Voornaam – Organisatie/School – Aantal deelnemers” te vermelden.

11. Geldt er een leeftijdsbeperking voor de boomplantactie?

Iedereen boven 5 jaar kan zijn/haar eigen boom planten na een korte demonstratie over hoe het moet. Na het evenement zal een boswachter nakijken of alle bomen correct geplant werden. Kinderen onder 5 jaar kunnen een boom planten met de hulp van een volwassene.

12. Waar zal het nieuwe bos aangeplant worden?

Het bos zal geplant worden in de gemeente Alken. Op een perceel aan de Grootstraat 9.

13. Wordt er transport voorzien van en naar het evenement?

Bij deze editie wordt er geen transport voorzien.

14. Hoe wordt de locatie gekozen?

Deze locatie wordt gekozen door onze technische partner Bosgroep Zuid-Limburg.

15. Wat moeten we meebrengen naar het evenement?

Al het materiaal nodig om de bomen te planten wordt voor u ter plaatse voorzien. U hoeft enkel te zorgen voor comfortabele en aangepaste kledij die ook vuil mag worden. Rubberen laarzen of waterdichte schoenen worden aangeraden.

16. Wordt er eten voorzien?

Circle zal biologische soep voorzien voor de deelnemers.

17. Hoe weten we waar we onze bomen moeten planten?

Er zullen constant vrijwilligers aanwezig om u daarbij te helpen. Het perceel grond zal worden onderverdeeld in secties: secties voor vrije aanplanting en secties voor uw school/organisatie/bedrijf.

18. Wat is het meest geschikte tijdstip voor onze school om te komen?

De deelnemers kunnen van 10u tot 15u toekomen. Op aanvraag organiseert het Jane Goodall Instituut een natuurwandeling.

19. Zijn onze leerlingen veilig op het terrein?

We zijn een kleine organisatie en hebben niet voldoende vrijwilligers om iedere sectie in het oog te houden. We vragen dan ook dat de scholen tijdens het evenement zorgen voor eigen toezicht in de voor hen aangewezen sectie.

20. Hoe ontvang ik meer informatie over deze actie?

Hou deze pagina in de gaten voor de laatste informatie en aarzel niet ons te contacteren mocht u specifieke vragen hebben.