jane Forest in One Day – voorbije edities

De eerste editie – een groot succes!

400 mensen plantten samen 3200 bomen op 2 hectare grond.

DSC_0500

Op zondag 23 november 2014 kwamen tientallen groepen en particulieren ten zuiden van Leuven samen om op een perceel van 2 hectare beuken, eiken en struiken te planten. Forest in One Day heeft er meer bepaald toe bijgedragen een perceel te herbebossen dat gelegen is tussen het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud in Oud-Heverlee. Een boomplantactie als het onze laat toe een groene corridor te creëren tussen deze twee bosgebieden. Deze ecologische corridor zorgt voor nieuwe natuurgebieden voor de dieren en zorgt ervoor dat zij vrij kunnen bewegen tussen de bossen. Maar deze corridor komt niet alleen de dieren ten goede, ook wij kunnen van de voordelen van een nieuw bos genieten: een beschermde omgeving voor vandaag en morgen, een plaats waar ontspanning en rust centraal staat.

Jong en oud kon tijdens het bomen planten genieten van het milde weer en de stralende zon, maar ook van een ontspannende dag in een landelijke omgeving. Tot grote vreugde van alle deelnemers waren er begeleide wandelingen, was er gratis soep en animatie!

Zoals Mark, een Australische deelnemer het zo passend zei: “Het is maar zelden dat we iets te bieden hebben aan de natuur. Als stadsbewoner proberen we onze impact te minimaliseren. Maar dankzij deze actie kunnen we ook echt iets doen voor de natuur”.

Trouw aan de Afrikaanse oorsprong van het JGI Belgium, heeft Forest in One Day ook een tegenhanger in Afrika: voor elke boom die in België werd geplant, wordt er door jongeren in Congo Brazzaville ook een boom geplant! Het doel? Een herbeboste en beschermde omgeving hier en in Congo ten behoeve van de dieren, meer bepaald de chimpansees en de mens.

In de Republiek Congo helpen jongeren met de herbebossing van het Tchimpounga Natuurreservaat, welk naast een populatie van 140 wilde chimpansees ook een opmerkelijke biodiversiteit vertoont. Spijtig genoeg hebben de fauna en flora binnen het reservaat de afgelopen decennia sterk te lijden gehad onder de aanzienlijke ontbossing. Daarbij komt nog dat intensieve stroperij verschillende diersoorten op de rand van uitsterven heeft gebracht. Door de illegale houtkap blijft er van het grote oude bos vandaag de dag enkel een versnipperd bosgebied over, wat het voor de dieren ontzettend moeilijk maakt te overleven. De Congolese jongeren zetten zich nu in om de verschillende stukken bosgebied terug aan elkaar te schakelen door er fruitbomen aan te planten. Chimpansees, die erg dol zijn op fruit, vinden er een bron van voedsel en een herstelde leefomgeving. De migratie van de primaten wordt vergemakkelijkt door de groene corridors. Geïsoleerde groepen kunnen elkaar terug vinden wat de genetische diversiteit in het natuurgebied alleen maar bevordert. Dit aanzienlijke project ontwikkelt een sterke band tussen de jongeren en het aangeplante bos: de jongeren worden nl. ineens ook de beschermers van het woud!

JGI Belgium wil alle deelnemers, onze partners BOS+ Vlaanderen, Reason2be en Lisa van de compoststand, alsook onze gulle sponsor Triodos en alle vrijwilligers van harte bedanken. Zonder jullie inzet en enthousiasme zou de boomplantactie niet geweest zijn wat ze was! En last but not least nog hartelijk dank aan Marcel voor het onthaal voor, tijdens en na het evenement!

FOTO’s van Forest in One Day