jane JGI Algemeen

 Het Jane Goodall Instituut

Het Jane Goodall Instituut (JGI) werd opgericht in 1977 door Jane Goodall. Tot op heden zet het het pionierswerk van Dr. Goodall verder op vlak van onderzoek naar chimpanseegedrag. Dit onderzoek beïnvloedde grondig de wetenschappelijke perceptie van de relatie tussen mens en dier. Ook vandaag nog speelt het een cruciale rol in het beschermen van chimpansees en hun leefomgeving. Het is ook wereldwijd erkend voor het opzetten van innovatieve opvang- en ontwikkelingsprogramma’s in Afrika en voor de educatieve Roots&Shoots programma’s voor de jeugd. De Roots&Shootsprogramma’s worden momenteel gevolgd door groepen in meer dan 100 landen.

monkey Onderzoek naar chimpansees

In 1960 begon Jane Goodall in Gombe National Park, Tanzania, met het bestuderen van chimpansees. Zo zorgde ze voor een betere en bredere kennis van onze naaste aanverwanten en daarmee ook van onszelf. Het huidige onderzoek spitst zich toe op agressie en territorialiteit, de relatie tussen moeders en nakomelingen, chimpanseecultuur en nog veel meer. De staf van Gombe hielp de Universiteit van Alabama met het ontwikkelen van een eerste non-invasieve manier om DNA te verzamelen in het onderzoek naar de oorsprong van HIV. De Chimpanzooprogramma’s van het Jane Goodall Instituut helpen dierentuinen met het creëren van een optimale omgeving voor chimpansees die in gevangenschap leven.

Het Center for Primate Studies , gevestigd aan de Universiteit van Minnesota verzamelt en analyseert alle onderzoeksgegevens van Gombe waardoor er steeds weer een nieuw licht geworpen wordt op de gedragspatronen van chimpansees die in het wild leven.

monkey Bescherming van primaten

In het Tchimpounga-opvangcentrum in de Republiek Congo, zorgt JGI voor een veilige en liefhebbende thuis voor meer dan 160 chimpanseewezen die bijna alle slachtoffer geworden zijn van de illegale bushmeat- en dierenhandel. Het centrum creëert ook jobs voor de lokale bevolking, doet dienst als centrum voor natuurbehoud en -educatie, en organiseert activiteiten die de ontwikkeling van de lokale bevolking ten goede komen.

people Behoud gericht op de gemeenschap

De Tacareprojecten richten zich op natuurbehoud en -herstel terwijl ze ook duizenden families weer hoop geven door middel van initiatieven om de gezondheidszorg te verbeteren, de economische groei te stimuleren en het verwerven van leefbare inkomsten te bevorderen. In de aparte aanpak van TACARE (Lake Tanganyika Catchment Reforestation and Education) staan lokale betrokkenheid en controle centraal. Lees meer…

enviro Greater Gombe Ecosysteem Programma

Het “Greater Gombe Ecosystem Program” werd gelanceerd in 2005 en is het resultaat van het succes van Tacare. In deze ambitieuze onderneming gebruiken het Jane Goodall Instituut en zijn partners de GIS methode om het gebruik van land te plannen tezamen met de lokale bevolking. Hierbij wordt rekening gehouden met de ruimte die nodig is voor herbebossing op plaatsen waar bossen door de mens werden vernietigd.

In hetzelfde jaar breidde het Jane Goodall Instituut in samenwerking met het ‘Dian Fossey Gorilla Fund International’ het Tacare model uit naar gebieden in Oost-Congo. JGI werkt nu ook in West-Afrika. In kritieke gebieden zoals Guinea en Sierra Leone worden er bewustwordingscampagnes opgezet over de precaire situatie van chimpansees en wordt er gepoogd om de lokale en regionale overheden sterker te maken in de strijd voor het behoud van chimpansees en hun habitat.

people Roots & Shoots

Vertrekkend van het principe dat kennis leidt tot medeleven en actie, dagen de Roots&Shootsprogramma’s jeugd van alle leeftijden uit door al doende te leren. Roots&Shootsgroepen hebben hoop doen herleven in meer dan 100 landen. Deze groepen ruimen rivierbeddingen op, leren over bedreigde diersoorten, doen vrijwilligerswerk in opvangcentra, organiseren evenementen om de culturele verscheidenheid te vieren etc… De lijst is even gevarieerd als de inspiratie van de leden. Roots&Shoots heeft groepjes in landelijke gebieden, buitenwijken en stedelijke gebieden in de VS en in andere landen, in dorpen in Ecuador en China en zelfs in vluchtelingenkampen in Afrika.

4 icons Het Jane Goodall Instituut in de wereld