jane Blog > Oproep tot actie: JGI’s internationale dag voor de recyclage van mobiele telefoons

Website post banner

BRUSSEL (21 januari 2015) – De meeste mensen beseffen niet dat hun honger naar de laatste en nieuwste technologische gadgets ervoor zorgt dat er steeds meer ontbost wordt in Afrika. De oude gsm’s die onze lades vol rommel nog rommeliger maken en de nieuwe gsm’s in onze vest-of broekzakken bevatten mineralen die ontgonnen worden in bossen zoals die in het Congobekken. En net dat ontginningsproces verwoest het leefgebied van chimpansees en andere bedreigde (mens)apen.

Daarenboven heeft de controle over de ontginning van deze mineralen heel wat conflicten aangewakkerd onder de plaatselijke bevolking, waardoor velen geen duurzaam inkomen hebben. Conflicten die deels aan deze industrie te wijten zijn, hebben al aan meer dan vijf miljoen mensen het leven gekost. Veel mensen hebben ondertussen, voor hun eigen veiligheid en om aan de conflicten te ontsnappen, hun toevlucht gezocht in de bossen waar zij om te overleven jagen op de wilde dieren die er leven, onder welke ook chimpansees.

Na de feestdagen en de start van het nieuwe jaar – gelegenheden waarbij veel mobiele telefoons en andere elektronische apparaten over de toonbank gaan – start het Jane Goodall Institute met “Call to Action”, een nieuwe internationale campagne die mensen moet aanzetten om hun gadgets op een verantwoorde manier te recycleren.

Op 27 januari 2015 wordt het startschot gegeven voor de eerste JGI Internationale Dag voor de Recyclage van Mobiele Telefoons. Zo wil “Call to Action” het bewustzijn vergroten over hoe deze acties kunnen bijdragen tot het behoud van essentiële leefgebieden in de bossen van het Congobekken waar chimpansees en andere mensapen leven.

JGI is wereldwijd bekend voor haar inzet ter bescherming van chimpansees en hun leefgebied en de campagne om ongebruikte gsm’s in te zamelen staat in rechtstreeks verband met de missie van de organisatie. Veel van de metalen en mineralen die gebruikt worden in deze gadgets worden gedolven in mijnen die vroeger in het Congobekken nog het bosrijke leefgebied van de chimpansees vormden.

Dr. Goodall gaf de volgende boodschap mee over het belang van recyclage van gsm’s: “Soms begrijpen mensen niet hoe immens belangrijk het is om oude gsm’s te recycleren. Honderdduizenden gsm’s slingeren gewoon ergens rond. Hun veelvuldige aanwezigheid in ons leven leidt tot de vernietiging van het regenwoud, de dood van chimpansees en andere wilde dieren, maar ook tot heel wat lijden onder de mensen. Dus alsjeblief, recycleer uw gebruikte gsm’s. Het zal echt een verschil maken.”

Op 27 januari 2015 kunnen burgers over gans de wereld deelnemen aan onze actie. Om deel te nemen in België volstaat het uw gebruikte gsm’s op te sturen naar love2recycle.be (www.love2recycle.be), de recyclagepartner van JGI. Met deze eenvoudige actie en de hulp van velen kunnen chimpansees – en andere bedreigde diersoorten – beschermd worden, alsook de leefgebieden die hun thuis zijn. Het geld dat door JGI Belgium ingezameld wordt, zal gebruikt worden om studiebeurzen te financieren voor jongeren die slachtoffer zijn van het conflict.

Terug naar blog