environment Project herbebossing – Burundi

Alinemodiflogo African ProgramsHoewel het JGI Belgium oorspronkelijk de bedoeling had zich te focussen op het welzijn van chimpansees is het snel tot de vaststelling gekomen dat de actie uitgebreid diende tot de omgeving en bij uitbreiding de hele fauna en flora met inbegrip van alle bewoners van het biotoop. Om dit te kunnen bewerkstelligen werd gebruikt gemaakt van het Roots&Shoots programma in 1991.

Samen met andere betrokken landen in Afrika maakt Burundi deel uit van de her-bebossings actie. Dit initiatief wordt vanuit JGI-Belgium met alle middelen gesteund. De financiering komt rechtstreeks uit de actie “Forest in One Day” die jaarlijks georganiseerd wordt door JGI. “Plant één boom in België om een in Burundi een heel bos te kweken”.

Het zijn de Burundese jongeren, lid van de lokale Roots & Shoots, die zich inzetten om de herbebossing met man en macht uit te voeren. Door de lokale politieke strubbelingen blijft Burundi verstoken van de meeste internationale hulp.

Sinds 2006 werken deze jonge vrijwilligers waaronder een aantal ex-kindsoldaten, hard om hun bomen, planten en dierenrijk te redden van de ondergang. Nog steeds worden in vele regio’s vruchtbare grond en bossen teniet gedaan door roofbouw, overbevolking, onwetendheid en winstbejag. De samenwerking van JGI Belgium en de Roots&Shoots jongeren van Burundi heeft ertoe geleid dat er aan deze kaalslag een halt toegeroepen werd en nieuwe bossen en wachtbekkens aangelegd werden, lokale besturen en scholen betrokken worden die er op hun beurt beter van worden.

De positieve ontwikkelingen van deze actie hebben er niet toe geleid dat JGI Belgium het oorspronkelijke plan om zich in te zetten voor het welzijn van chimpansees hebben laten vallen, in tegendeel. Hoewel het aantal chimpansees in Burundi geslonken is slagen we erin om samen met de lokale bevolking en jou hulp het tij te keren.

Voor informatie over “Forest in one day” klik hier.

19-modif

15-modif

F1D