jane Project van hoop: Basketbal voor vrede in DRC “Club PJB”

Het Roots&Shootsprogramma is actief in drie oostelijke provincies in de Democratische Republiek Congo (DRC): Maniema, Noord- en Zuid-Kivu. In totaal zijn er meer dan 80 clubs en 3.600 leden. In 2012 hield het Roots&Shootsprogramma de opleiding van 70 leerkrachten in, alsook de creatie van 53 nieuwe Roots&Shootsclubs in Walikale en Lubutu en bereikte het 27.803 studenten. De belangrijkste activiteit van Roots&Shootsclubs in de DRC is milieu-educatie. Vaak wordt dit gecombineerd met het algemeen onderwijs en sport. Ondersteuning is nodig om promotiemateriaal en in het bijzonder T-shirts met berichten rond milieu en sportuitrusting voor de verschillende clubs te kunnen aanbieden. Verwacht wordt dat in de toekomst ingezamelde gelden ook naar beurzen voor jongeren zullen gaan.

De R&S-Club “Promo Jeune Basket” / Promotie van Basket voor de Jeugd

De “Promo Jeune Basket” (PJB) in Goma werd opgericht in 2009. Op dit ogenblik zijn er 600 leden en is het de grootste en meest actieve sportclub van het land. Het is een op onderwijs en sport gebaseerde R&S Club die ernaar streeft jongeren en hun gemeenschappen te inspireren opleiding serieus te nemen met het oog op de creatie van toekomstige burgers en leiders met een gedegen verantwoordelijkheid. De belangrijkste doelstelling van de dagelijkse routine van basketbaltraining, oefeningen en sportieve wedstrijden is de kinderen een gevoel van structuur te geven en discipline en teamgeest bij te brengen. PJB richt zich op onderwijs voor jongeren door tussenkomst in het formele onderwijs, culturele, milieugerichte, creatieve en sportieve activiteiten. PJB draait vooral om basketbal . Het is echter een vereiste dat alle kinderen die lid zijn ook naar school gaan en actief meewerken aan positieve veranderingen in het milieu. Op regelmatige basis maken PJB-groepen buurten en basketbalfaciliteiten in Goma schoon en planten bomen in de stad.

In maart 2012, huldigde de PJB Roots & Shoots Club 2 nieuwe basketbalvelden in – nu al een van de beste sportfaciliteiten van het land. De provinciale Minister van Milieu, Sport, Cultuur en Kunst, een aantal leiders en vele gewone mensen namen deel aan de festiviteiten georganiseerd rond deze openingsceremonie. Tegelijk, kregen 30 kinderen van PJB een beurs voor dit schooljaar. De criteria die belangrijk zijn om als beursstudent overwogen te worden zijn: lidmaatschap van R & S, een positieve houding (respect, teamgeest, discipline), schoolprestaties van 60% of hoger en de uitvoering van minstens een positieve bewezen actie voor het milieu of de planeet.

Een boodschap van vrede

Tot nu toe vierde de PJB de internationale Dag van de Vrede, organiseerde een vredestornooi, live muziekconcerten, Olympische Spelen, tekenwedstrijden en zelfs vertoningen van videofilms voor honderden Congolese kinderen. De leiders van de R&S clubs in 10 middelbare scholen startten in 2012 met het “Ambassadeur van de Vrede initiatief” door in elke deelnemende school ambassadeurs te kiezen.

Met uw steun

RSZodra de situatie het toelaat en met uw steun zal de PJB in 2013 het volgende tornooi voor de vrede kunnen organiseren. Tussen de basketballmatchen door zullen er ‘Giant Peace Doves’ vliegen, zal er toneel gespeeld worden en zullen er muziekconcerten van lokale kunstenaars zijn. De deelnemers zullen jonge meisjes en jongens zijn tussen de 6 en 21 jaar oud. De PJB zal voor meer dan 300 kinderen lokaal T-shirts laten bedrukken met een vredesboodschap. Winnaars zullen schoolboeken en beurzen voor het schooljaar 2013 ontvangen, evenals 3 ballen per categorie van deelnemers.

Buurland Rwanda zal ook deelnemen aan het tornooi. Het doel is om rond sport te werken en de Congolese en Rwandese kinderen samen te laten spelen om zo een gevoel van broederschap en vriendschap te ontwikkelen door het delen van een positieve ervaring.

De opbrengst van onze mobiele telefooncampagne zal integraal naar dit project gaan.

Je kan rechtstreeks doneren aan dit project door een overschrijving te doen met de vermelding “Basketball for Peace – DRC”. Je zal een certificaat ontvangen voor jouw donatie. Al onze bankgegevens kan je terugvinden op onze contactpagina.

BEDANKT om een verschil te maken voor Dieren, Mensen en het Milieu