jane Project van hoop: Boomcorridor voor chimpansees

Weer een mooi project dat Dieren, Mensen en het Milieu verbindt: Jane Goodall’s Roots&Shootsstudenten planten fruitbomen tussen twee bosgebieden zodat chimpansees kunnen migreren en hun genenpoel kunnen uitbreiden.

bomen plantenHet Tchimpounga Natuurreservaat, onlangs uitgebreid van 75 tot 523 km2, is een belangrijke habitat voor chimpansees. Het reservaat bestaat uit versnipperde stukken bos, moerasland en savanne-graslanden. Er woont een geschatte populatie van 1450 wilde chimpansees die afhankelijk zijn van het reservaat voor hun overleving, gezien het boshabitat buiten het reservaat heel snel vernield wordt door de druk van de groeiende menselijke bevolking. De enige manier om het niet alleen het overleven van de individuele chimpansees veilig te stellen, maar ook om een genetisch leefbare populatie in stand te houden  is het vergroten van het bosareaal binnen het reservaat. Pas dan zal er voldoende eten en onderdak zijn om de populatie van de chimpansees van 150 tot 500 individuen op te trekken.

JGI Congo heeft de laatste jaren al geëxperimenteerd met inheemse bomen die in voedsel voorzien voor de chimpansees, Zeven soorten werden geïdentificeerd en zullen gebruikt worden om ofwel verschillende stukken woud te verbinden, of om de bestaande stukken door beplanting langs hun rand uit te breiden. Er zullen boomkwekerijen aangelegd worden om de volgende boomsoorten te kweken: Pseudospondias, Cola gabonensis, Tchichocypha acuminate, Mamea Africana, Easis ginensis, Dacrycode en palmvariëteiten die voorkomen in het reservaat.

Als onderdeel van de activiteiten van het project zal JGI Congo een opvoedkundig trainingsproject opstarten om aan schoolgaande kinderen van de omliggende gemeenschappen duidelijk te maken hoe belangrijk het behoud van het woud is, alsook het herstel ervan indien nodig.

bomen plantenHet project is nauw verbonden met onze jaarlijkse boomplantactie hier in België: voor elke boom die in België geplant wordt gaat er 1€ naar het JGI project in Congo. Totnogtoe werd een bedrag van 5000 € bijeen gebracht door de deelnemers aan de boomplantevenementen in 2011 en 2012.

Door lid te worden zal een gedeelte van jouw lidmaatschapsgeld naar dit project gaan, maar je kan ook rechtstreeks doneren door een overschrijving te doen met de vermelding “Tree Corridor Congo”. Je zal een certificaat voor jouw donatie ontvangen. Alle betalingsgegevens kan je terug vinden op onze contactpagina.

BEDANKT om een verschil te maken voor Dieren, Mensen en het Milieu