monkey Snare removal project – Oeganda

AFRICA-PROGRAMS_LOGOIn Oeganda leeft een substantieel deel van de Oost-Afrikaanse ondersoort van de chimpansee (pan troglodytes schweinfurthü). In het westen en zuidwesten van Oeganda bevinden zich de laatste grote bosgebieden van dit Oost-Afrikaanse land. Het Jane Goodall lnstituut heeft naast het management van het Budongo Forest Reserve ook in vele andere gebieden programma’s lopen. In Oeganda. In deze gebieden organiseert het JGI ecotourisme projecten, milieu-educatie, chimpansee-onderzoek en een valstrikinterventieprogramma. In Kibale National Park heeft het JGI het inmiddels langst lopende en meest succesvol opererende valstrikinterventieprogramma opgericht. In Kibale leeft tevens de grootste populatie chimpansees van Oeganda.

snare removal

In Oeganda wordt van oudsher niet op chimpansees gejaagd. De gebieden waar de chimpansees leven hebben echter altijd als bron van brandhout en bushmeat gediend voor de omliggende dorpen. Vandaag de dag zijn er voldoende alternatieve bronnen voor brandhout en bushmeat beschikbaar en zijn de meeste bossen zoals Budongo beschermd.

Het Jane Goodall Instituut werkt met het principe van gemeenschapsgerichte conservatie (CCC). Volgens het JGI kan natuurbescherming alleen duurzame resultaten opleveren als de projecten gedragen worden door de plaatselijke bevolking. Om dit te bewerkstelligen werkt JGI intensief samen met de plaatselijke bevolking. De werknemers die in de parken werken zijn afkomstig uit de omliggende dorpen en op de scholen in de omgeving wordt milieu-educatie in het curriculum opgenomen. Daarnaast worden alternatieven gezocht om schade veroorzaakt door wild te voorkomen en om de lokale voedselproductie te stimuleren. Ook krijgen de omliggende dorpen het alleenrecht om de bossen te betreden voor niet-destructieve activiteiten. Door deze maatregel voelt men zich verantwoordelijk voor het gebied en krijgen ongewenste indringers veel minder kans.

Ondanks de maatregelen van het JGI wordt er nog steeds gejaagd in de beschermde gebieden. Hoewel er serieuze boetes staan op het plaatsen van vallen, blijven bepaalde groepen mensen strikken in het bos plaatsen. Deze vallen zijn veelal ijzerdraad stroppen die “snares” worden genoemd. Deze snares worden geplaatst op wildpaden en zijn bedoeld om dieren als duikers en bushpigs te vangen. De dieren lopen nietsvermoedend in een val en raken verstrikt in het straktrekkende ijzerdraad. Vaak worden vallen gezet waar op korte termijn geen dier in wordt gevangen. Vergeten snares blijven achter in het bos. Achtergebleven snares zijn een groot gevaar voor de in het bos levende chimpansees. Hoewel snares meestal niet dodelijk zijn voor chimps, kunnen ze wel ernstige verwondingen teweegbrengen. Een chimp raakt vaak niets vermoedend met een hand, arm of been verstrikt. Als hij vlucht, sluit de snare zich en het vastzittende lichaamsdeel sterft dan af. Op dit moment heeft 25 tot 30 procent van de chimpansees in Oeganda verwondingen door een snare. In de meeste gevallen gaat het om geamputeerde handen of voeten, maar ontbrekende armen en benen komen ook veel voor.

Hoewel de verwondingen niet dodelijk hoeven te zijn, hebben ze wel een grote invloed op de sociale positie en de mobiliteit van het dier. Een dier dat minder goed in staat is om voedsel te verzamelen verzwakt sneller en is vatbaarder voor ziekten. Vrouwelijke chimps met jongen hebben vaak problemen om hun kroost goed te verzorgen. Uiteindelijk treedt dus een verzwakking op van de chimpanseepopulatie.

Het Jane Goodall Instituut doet naast preventie en voorlichting ook aan snareremoval: het verwijderen van snares uit de bossen, en snare-interventie: het behandelen van chimps die verwondingen hebben.

Uitvoering:

Voor het Snare Removal Programma beschikt het JGI over een team van speciaal getrainde Oegandese spoorzoekers ter beschikking. De taak van dit snare interventieteam is het verwijderen van de snares uit het bos en het in kaart brengen van de gebieden waar stropers actief zijn met behulp van gps-systemen

In samenwerking met het Kibale Chimpanzee Project zorgt het Jane Goodall Instituut voor de aanwezigheid van een team getrainde spoorzoekers die dagelijks snares verwijderen en de gedragingen van stropers in kaart brengen. Door de werkzaamheden van het snare removal team worden niet alleen snares verwijderd waardoor er minder slachtoffers vallen. Juist door het in kaart brengen van de routes die stropers afleggen, kan er veel effectiever opgetreden worden door de National Forestry Authorities die verantwoordelijk zijn voor de wethandhaving.

Het Jane Goodall Instituut vraagt financiële middelen voor salaris, kleding, gps-systemen en transport voor de 4 snareverwijderaars van het Kibale snare removalteam.

Door een gouden of platina lid te worden zal een gedeelte van jouw lidmaatschapsgeld naar dit project gaan, maar je kan ook rechtstreeks doneren door een overschrijving te doen met de vermelding “snare removal Uganda”. Je zal een certificaat voor jouw donatie ontvangen. Alle bankgegevens kan je terug vinden op onze contact pagina.