people TACARE – Tanzania

Gemeenschapsgerichte programma’s verrijken het leven van landelijke Afrikanen

logo African ProgramsIn het Gombe National Park in Tanzania, waar dr. Jane Goodall haar baanbrekend onderzoek naar chimpansees verrichtte, zijn de valleien dicht bebost en de heuvels bedekt met bomen en andere vegetatie. Chimpansees, bavianen, boszwijnen, kleine antilopen en een aantal andere apen en kleine zoogdieren zijn er nog steeds in redelijke aantallen te vinden.

JGI België ondersteunt het TACARE project door de uitgifte van boomcertificaten. Voor elk certificaat wordt een jonge boom geplant door de lokale gemeenschap in Tanzania. Bestel uw boomcertificaten nog vandaag.

Het park is echter vrij klein – slechts 35 km² in omvang – en daarbuiten zijn de bossen en de meeste wilde dieren bijna geheel verdwenen, vanwege de groeiende behoeften van een snelgroeiende bevolking

In het besef dat het behoud van de chimpansees en andere wilde dieren van Gombe de goedkeuring en de actieve deelname van de mensen die wonen en werken in de regio broodnodig heeft, startte het Jane Goodall Instituut in 1994 met het Lake Tanganyika Catchment Reforestation and Education (TACARE) Project. TACARE probeert een oplossing te bieden voor de snelle afbraak van de natuurlijke grondstoffen in de omgeving rond het Gombe National Park door te focussen op de sociaal-economische ontwikkeling binnen de leefgemeenschappen en training en opleiding in duurzaam beheer van natuurlijke grondstoffen aan te bieden. Het programma biedt een innovatief model voor gemeenschapsgericht natuurbehoud dat zowel de behoeften van de mens in acht neemt alsook de waarden van natuurbehoud promoot.

De TACARE, of “Take Care” benadering biedt de lokale gemeenschappen de nodige instrumenten om hun natuurlijke rijkdommen te beheren met het oog op milieubewust en duurzaam economisch rendement op lange termijn. Vandaag helpt TACARE, enkel dankzij Tanzaniaanse medewerkers, meer dan 170.000 mensen in 52 dorpen met het beheer van de natuurlijke grondstoffen. TACARE geeft informatie over de verbetering van  landbouwtechnieken en in het bijzonder over de bestrijding en preventie van bodemerosie en de daaruit voortvloeiende overstromingen. Gewassen met een hoge voedingswaarde worden ontwikkeld en verspreid. Het “TACARE’s Forestry Initiative” heeft tot nu toe meer dan 100 boomkwekerijen opgezet. Zij verdelen zaailingen voor herbebossing en stellen hiervoor dorpelingen tewerk als lokale begeleiders voor de kwekerijen. Met de hulp van TACARE, hebben dorpelingen al meer dan 750.000 bomen geplant en een nieuw plan werd gelanceerd om de habitat van wilde dieren buiten het park te herstellen.

De plaatselijk bevolking zetten kleine duurzame ondernemen op met de hulp  van negen door de lokale gemeenschap gerunde microbanken en ze leert het gebruik. Ze leren o.a. het verbruik van brandhout te verminderen door het gebruik van zuinigere kachels. Het programma geeft ook belangrijke informatie over gezinsplanning en aidspreventie. JGI’s Roots&Shootsprogramma probeert in zoveel mogelijk dorpen de jeugd bij projecten te betrekken en dankzij een speciaal beurzenprogramma konden 150 meisjes verder studeren. Gelijkheid van mannen en vrouwen is een belangrijk thema in het TACARE project en deelname van zowel mannen als vrouwen aan projecten wordt gestimuleerd en ondersteund in alle aspecten van het programma.

Voortbouwend op meer dan 10 jaar ervaring in Tanzania, is JGI ook begonnen met de uitbouw van soortgelijke TACARE programma’s in Oeganda, dichtbij het Tchimpounga Reservaat en Opvangcentrum in de Republiek Congo en in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC).

In de DRC levert JGI samen met Conservation International en het Dian Fossey Gorilla Fund inspanningen tot het behoud van een corridor van 2,8 miljoen hectare (meer dan 11.000 vierkante kilometer), thuishaven  van naar schatting ongeveer 15.000 chimpansees en meer dan 5.000 oostelijke laagland gorilla’s. JGI werkt samen met lokale gemeenschappen om de primaire gezondheidszorg te verbeteren in dit afgelegen gebied, organiseert er scholing ivm gezinsplanning en stelt materialen ter beschikking. Daarnaast helpt het instituut de lokale bevolking ook met de ontwikkeling van efficiëntere en duurzame landbouw- en veeteeltpraktijken.

Het Greater Gombe Ecosystem Program werd gelanceerd in 2005 en is een voortvloeisel van het succes van TACARE. Voor dit ambitieuze programma, maakt JGI en haar partners gebruik van  geavanceerde geografische informatiesystemen en satellietbeelden om de regio in kaart te brengen en samen met de plaatselijke bevolking het landgebruik te plannen, inclusief de selectie van ontboste gebieden voor regeneratie.

Je kan rechtstreeks doneren door een overschrijving te doen met de vermelding “TACARE Tanzania”. Je zal een certificaat voor jouw donatie ontvangen. Alle betalingsgegevens kan je terug vinden op onze contactpagina.