jane Wie we zijn

Het Jane Goodall Instituut België is een Belgische non-profitorganisatie die opkomt voor respect voor Dier, Mens en Milieu, in zowel België als het buitenland.

Dr. Jane Goodall pleit voor een holistische aanpak. Van meet af aan had zij door dat de bescherming van chimpansees en hun habitat onmogelijk is zonder het economisch en sociaal welzijn van de lokale gemeenschappen te helpen garanderen. Zij realiseerde zich ook dat de betrokkenheid van ieder individu waar ook  op onze planeet ertoe kan bijdragen om van deze wereld een betere plek te maken.

Onze Belgische vzw, met een raad van bestuur en een algemene vergadering, bestaat uit vrijwilligers, stagiairs en vele Roots&Shoots leden. Marc de Bel, Louis-Philippe Loncke en Tania Dreelinck werden bereid gevonden om op te treden als ambassadeur van het Jane Goodall Instituut België.

Ons enthousiast team stelt zich tot doel Dr. Jane Goodalls holistische aanpak en visie te verspreiden, evenals de JGI-activiteiten in Afrika bekend te maken en er fondsen voor te werven. Tevens zetten we ons in om Jane Goodalls internationale Roots&Shootsprogramma in België uit te bouwen en zo honderden jonge mensen samen te brengen om van de wereld een betere plaats te  maken voor dier, mens en milieu.