people Word vrijwilliger bij JGI België

Doe mee met ons internationaal team

Deel jij onze passie voor Dieren, Mensen en het Milieu? Heb je wat tijd over en wil je die graag spenderen aan een goed doel? Wij hebben nood aan zeer uiteenlopende kennis en vaardigheden binnen onze organisatie. Enkele keren per jaar organiseren we introductievergaderingen voor nieuwe vrijwilligers. Tijdens deze bijeenkomsten zoeken we een op maat gemaakte rol uit voor jou binnen onze organisatie. De eerste stap is echter om hieronder over onze interne werkgroepen te lezen en dan ons vrijwilligersformulier in te vullen.

Onze interne werkgroepen voor vrijwilligers

Roots & Shoots Begeleidingsteam

Deze werkgroep richt zich op het Roots & Shoots (R&S) programma-ontwikkeling en -onderhoud in België. Dit gaat vooral om het werken naar het informeren over R&S promotie en materialen, potentiële scholen contacteren en huidige scholen ondersteunen in het programma. Deze groep zal ook informatie verwerven voor de nieuwsbrief en de website betreffende R&S in België (in samenwerking met respectievelijk de nieuwsbrief/schrijvers en het IT-team) en zullen hierbij ondersteund worden door de werkgroep fondsenwerving om meer deelnemers en fondsen te werven voor de uitbreiding van het programma in België. Deze groep is ook verantwoordelijk voor het organiseren van R&S plechtigheden en/of evenementen, het communiceren van nieuws en het beantwoorden van R&S gerelateerde vragen.

Werkgroep Afrikaanse JGI Programma’s

Deze werkgroep zal werken rond de promotie en fondsenwerving voor de Afrikaanse JGI R&S programma's. Dit zal vooral gaan om voorstellen voor nieuwe projecten, gezamenlijke fondsenwerving, bezoeken, communicatie met vrijwilligers en alle andere initiatieven die de deelname aan of de financiering van de Afrikaanse R & S programma inhouden. Momenteel is dit een klein initiatief, maar we verwelkomen graag ideeën van gemotiveerde mensen.

Werkgroep Design

De leden van deze werkgroep moeten thuis zijn in verschillende softwareprogramma’s om zo te helpen met het ontwerpen van promotiemateriaal, de website en andere documenten die speciale opmaak behoeven. Dit zal vooral gaan om het maken van posters, flyers, badges, t-shirts, of ander promotiemateriaal of fondsenwervingsinitiatieven voor specifieke campagnes en evenementen.

Werkgroep Fondsenwerving

Deze werkgroep helpt vooral met het organiseren van activiteiten rond de JGI België fondsenwerving. Hoofdzakelijk zal dit gaan om het organiseren van en zoeken naar mogelijke evenementen bij festivals of beurzen, lezingen van Dr. Goodall, werven van nieuwe leden en deelnemers aan het adoptieprogramma. Het is de taak van dit team om activiteiten voor fondsenwerving te ondersteunen, te helpen beslissen over de bestemming van de ingezamelde fondsen, deel te nemen aan evenementen, te delegeren en deelnemers aan evenementen en programma’s te motiveren, alsook ideeën te verzamelen voor nieuwe fondsenwervende activiteiten. Het is ook de taak van deze groep om de strategie en de chronologie van de gebeurtenissen van de JGI België fondsenwerving tijdig bij te werken.

Werkgroep Fotografen

Deze groep zal verantwoordelijk zijn voor het nemen van foto's op verschillende JGI België evenementen. Dit betekent dat het team bepaalde personen aan specifieke gebeurtenissen zal toewijzen. Nadien zullen de beste foto’s doorgestuurd moeten worden naar de werkgroep voor de nieuwsbrief, het IT-team voor de website en elke andere groep die behoefte heeft aan visuele hulpmiddelen voor materialen of activiteiten.

Werkgroep IT/Website

Het IT-team zal de JGI België website beheren, onderhouden en actualiseren. Er zal een grote inspanning van dit team gevraagd worden om de website, beschikbaar in drie talen, en de verschillende geautomatiseerde processen voor lidmaatschappen, evenementen en nieuwsbrieven constant aan te passen en te verbeteren. Het IT-team zal ook aan verschillende fondsenwervende evenementen werken, zodanig dat de logistiek (film, PowerPoint-presentaties, enz.), online registratie en andere technische kwesties kunnen gewaarborgd worden. Dit team zal ook werken aan de opslag van gegevens voor het team, faciliteren van online communicatie tussen de teamleden en andere technische kwesties die nodig zijn in het dagelijkse management van de organisatie.

Werkgroep Kantoor

Dit team zal zich vooral bezighouden met de dagelijkse administratieve taken, evenals met communicatie-ondersteuning.

Werkgroep Lidmaatschap/Adoptie

Dit team zal vooral werken rond het lidmaatschap en de adoptie initiatieven voor JGI België. Dit betekent het organiseren en verbeteren van het ledenbestand en de structuur, maar omvat ook de ontwikkeling van een strategie voor het bijhouden van lidmaatschappen en de werving van nieuwe leden. Communicatie naar eventuele nieuwe doelgroepen vormt ook een deel van de opdracht evenals herinneringen sturen naar huidige leden. Dit team zal nauw samenwerken met de werkgroep fondsenwerving om dit te verwezenlijken, met de PR en het communicatieteam om doelgroepen te helpen met de juiste materialen en met het IT-team om bepaalde lidmaatschaps- of adoptieprocessen (mailinglijsten automatiseren, online betalingen, etc.) te automatiseren. Het is ook belangrijk voor hen om informatie door te geven aan de werkgroep nieuwsbrief zodanig dat gewone leden of leden die deelnemen aan het chimpansee adoptieprogramma tijdig geïnformeerd kunnen worden.

Werkgroep Public Relations en Communicatie

Dit team werkt aan alle onderwerpen in verband met public relations en communicatie voor JGI België en haar activiteiten. De verantwoordelijkheden omvatten de ontwikkeling en actualisering van media-kits voor diverse actoren/doelgroepen, PR en communicatiestrategie in het algemeen en voor specifieke evenementen, het creëren van publiciteitsmateriaal en het contact met de pers. Dit betekent ook werken aan promotiemateriaal voor alle JGI België programma's samen met het designteam, evenals websitefeedback geven aan het IT-team om de boodschap van Dr Goodall te maximaliseren en de deelname aan evenementen van JGI België te motiveren.

Werkgroep Schrijvers

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het schrijven van R&S nieuws voor de website en onze e-nieuwsbrief. Het team brengt zelf thema's aan voor de e-nieuwsbrieven en contacteert andere JGI kantoren om te zien of eventueel informatie kan worden gedeeld met België m.b.t. JGI wereldwijde activiteiten. Deze groep zal ook nauw samenwerken met de werkgroep vertalingen om elke nieuwsbrief in het Engels, Frans en Nederlands te laten verschijnen. Ze zullen ook samenwerken met de Afrikaanse programma’s en het R&S begeleidingsteam om zo geïnformeerd te blijven en informatie te kunnen verstrekken betreffende deze twee JGI België werkterreinen.

Werkgroep Vertalingen

Deze werkgroep zal de vertalingen/revisies verzekeren naar het Frans, Engels en Nederlands voor bestaande en nieuwe materialen voor JGI België. Dit omvat de vertaling/revisie van artikels voor de website en e-nieuws, evenals promotiemateriaal voor de organisatie of bepaalde gebeurtenissen, persberichten en subsidie-aanvragen. Het zou ook nuttig zijn mochten er vertalers aanwezig zijn bij specifieke evenementen waar we weten dat er meerdere talen besproken worden.Formulier vrijwilligerswerk

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Commentaar

Hoe kan je bijdragen?