Veiling

Veiling
16/11/2020 Webmaster

Dit is geen verzoek om liefdadigheid om de dieren – en uiteindelijk ook de mensen – in de Afrikaanse bossen te redden. Het is een oproep tot een collectieve investering, in de toekomst en in een nalatenschap waar we fier op kunnen zijn. Er rest ons niet veel tijd. We moeten nu actie ondernemen.