COP15 Biodiversiteit

COP15 Biodiversiteit
13/12/2022 Webmaster
cop15 logoOp dit moment onderhandelt COP15 Biodiversiteit over een nieuwe internationale overeenkomst, het Global Biodiversity Framework, dat een reeks doelstellingen en streefcijfers bevat, alsmede financiële verbintenissen en details over de uitvoering, om het verlies aan natuur dit decennium aan te pakken. Deze COP is een mijlpaal voor de wereldleiders om een ambitieus plan goed te keuren voor de uitvoering van een breed opgezette actie voor natuurherstel en -behoud en voor de overgang van de relatie van onze samenlevingen met de biodiversiteit tegen 2030 en voor de verwezenlijking van de visie van de Verenigde Naties om tegen 2050 in harmonie met de natuur te leven. Dit weerspiegelt ook Dr. Jane Goodalls visie in de boodschap aan COP15 van het Jane Goodall Instituut waarin wordt gevraagd om een baanbrekende en krachtige wereldwijde overeenkomst om het verlies van de natuur te keren.

Gelieve hier de mededeling van Jane Goodall Institute Global aan de COP15 te lezen: pdf icon