Molengreen: een moestuin bij de Foyer in Molenbeek

Roots & Shoots at Foyer

In het kader van het Roots & Shoots programma organiseerde JGI Belgium sinds 2012 enkele workshops rond natuur bij de jongerenwerking van de Foyer te Molenbeek. Het doel was tweeledig:

  • Enerzijds het sensibiliseren van de Molenbeekse jeugd over de voordelen van een stadsmoestuin voor mens, dier en milieu.
  • En anderzijds het motiveren van de jeugd en de opvoeders van de Foyer zodanig dat het project in de toekomst onafhankelijk kan verder ontwikkeld worden…
Alles begint in het Zoniënwoud

Tijdens de boomplantactie van 2012 had het Jane Goodall Instituut België het genoegen om een groep jongeren van 5 tot 16 jaar van de Foyer van Molenbeek te ontvangen.
Gefascineerd door de alomtegenwoordige flora en fauna hebben de leden van de groep bomen geplant en deelgenomen aan een begeleide wandeling met als thema de biodiversiteit in onze bossen. Velen onder hen hebben toen voor het eerst de grootsheid van de beukenkathedraal van het Zoniënwoud ontdekt.
We zijn ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om bij jongeren het contact met de aarde en het respect voor de natuur die zij herbergt te bevorderen. Om deze reden, wilden we deze serene en natuurlijke atmosfeer naar Molenbeek brengen door het creëren van een moestuin samen met de jongeren van de Foyer.

Twee jaar activiteiten

Verschillende workshops  werden in de Foyer gehouden:

– Een plan van de tuin maken
– Een kruidenspiraal bouwen
– Insecten en vogels beschermen
– Zaden voor een gezonde voeding planten

Een plan van de tuin maken

Eerst en vooral maken de jongeren een plan van hun toekomstige groene ruimte. Met behulp van een groot blad wit papier, gekleurd papier en stickers ontwikkelt zich in de verbeelding van de jongeren een waar plantenparadijs!

Een kruidenspiraal bouwen

Een kruidenspiraal heeft een speciale vorm die het mogelijk maakt om specifieke planten, met name kruiden, te laten groeien!
Deze aromatische planten, zoals basilicum, salie, tijm, rozemarijn, … zijn zeer interessant omdat ze gebruikt kunnen worden om diverse gerechten op smaak te brengen!
Kruiden zijn ook zeer nuttig als voedingsbron voor bestuivende insecten, maar ook kleine zoogdieren profiteren van de spiraal omdat ze een schuilplaats vinden tussen de stenen.

Insecten en vogels beschermen

Deze workshop benadrukt het belang van vogels en insecten in de stad om jongeren bewust te maken van het belang van hun bescherming!
Een gezonde stad heeft nood aan groene ruimtes. En planten die hier voorkomen, zijn vaak afhankelijk van bestuivers voor hun voortplanting. Het is dan ook essentieel om deze insecten onderdak te bieden en dit vooral tijdens de winter!
Vogels zijn ware indicatoren van de gezondheid van de natuur in de stad. Hun afwezigheid betekent dat de natuur het niet erg goed doet. Er bestaat een grote verscheidenheid aan vogels en velen onder hen eten insecten. En dat is maar goed ook! Zonder vogels zouden de insecten te talrijk zijn en zouden ze dus het ecologische evenwicht van onze moestuin verstoren. Voeder- en nestkasten voorzien kan hen helpen om zich te voeden en dus te overleven tijdens de winter wanneer de insecten niet beschikbaar zijn en het erg koud is!

Zaden voor gezonde voeding planten

Dit is echt de ster onder de workshops! Het succes vloeit voort uit het feit dat het de deelnemers uitnodigt om al hun zintuigen te gebruiken.
Soms wordt er van meet af aan herbegonnen en leert de jongere de aarde kennen door deze te ruiken en aan te raken. Hij plant de zaadjes die hij daarna goed in de gaten moet houden. De buitenactiviteiten brengen hem het plezier bij van het horen van de wind in de bomen en het geluid van de schoppen tijdens het graven in de aarde. Uiteindelijk kan de vrucht van de oogst gebruikt worden om gezond en vers voedsel te bereiden dat iedereen zal verrukken.

Het bezoek van Jane Goodall aan de Foyer te Molenbeek

Op 7 mei 2014 bracht Jane Goodall een bezoek aan de Foyer te Molenbeek. Ze was blij om de moestuin te ontdekken die een toevluchtsoord wil bieden aan de stedelijke biodiversiteit, die duurzame voeding wil bevorderen en die de gemeente Molenbeek nog groener en mooier wil maken.

Geholpen door de jongeren van de Foyer heeft Jane Goodall een kersenboom geplant die de perfecte aanvulling vormt op de moestuin.

Het bezoek werd afgerond met de inhuldiging van de eerste Belgische Roots & Shoots gedenkplaat die nu trots de ingang van de Foyer siert. De gedenkplaat is het symbool van de betrokkenheid van de jongeren van de vereniging om het project voort te zetten en zo bij te dragen aan een groenere gemeente ten bate van iedereen.

Met dank aan de vrijwilligers zonder wie dit project niet mogelijk zou zijn geweest: Chris, Ingrid, Madeleine, Magda, Martine, Moutsy en Yumi.

Photo credits: Ingrid Bezikofer, Ilke Bee/Sunbeams, Laurence and Moutsy.