Manifest

Manifest van het Jane Goodall Instituut België.

Het Jane Goodall Instituut België is een non-profit organisatie die zich inzet voor dierenwelzijn en natuurbehoud. Wat ons onderscheidt van andere milieuorganisaties is onze stichter, Dr. Jane Goodall, die een bron van inspiratie is en de weg heeft vrijgemaakt om echt een verschil te maken, wereldwijd. 

De gedachtegoed van Dr. Jane Goodall is verankerd in al onze acties. Haar werk is de basis waarop we bouwen. Het is onze missie om de komende generaties klaar te stomen om een betere wereld te creëren, door te zorgen voor het milieu, mensen en dieren. Maar we sporen ook de huidige generatie aan om nu actie te ondernemen en mensen te inspireren, en deel te nemen aan kleine lokale projecten, of ze zelf op te starten. 

We zijn deel van de natuur en van de evenwichten van het ecosysteem. Dat komt tot uiting in hoe we handelen. We blijven verbonden met onze wortels en steken graag onze handen uit de mouwen om in de aarde te werken, bijvoorbeeld bij onze boomplantacties. Anderzijds strekken we, als bladeren aan een boom, onze armen uit en willen we zoveel mogelijk mensen de hand reiken, zowel hier in België als erbuiten, via onze projecten in Afrika en de andere JGI-kantoren over de hele wereld. 

Via ons ecosysteem, en met Dr. Jane Goodall als onze gids, gaan we de uitdaging aan om echte verandering teweeg te brengen en tot actie op te roepen. Als je mee wilt doen, is dit ons manifest over hoe we dit kunnen verwezelijken.

10 redenen waarom je deel wilt uitmaken van het Jane Goodall Instituut België

Geïnspireerde actie

Ons motto is, wees de Jane die je wilt zien in de wereld. Dr. Jane Goodall toonde ons de manier waarop zij verandering teweegbracht. Als zij het kan, kunnen wij het ook! Denk jij er ook zo over? Dan moet je bij ons zijn, want we hebben mensen nodig die enthousiast de koe bij de horens vatten bij onze projecten.

Groene innovaties

Met onze Roots & Shoots initiatieven werken we rechtstreeks samen met de jongere generatie van changemakers. Deze kinderen zijn opgegroeid met technologie in elk aspect van hun leven, en wij volgen hen daarin om elkaar op gelijke hoogte te ontmoeten. We zijn continu op zoek naar nieuwe manieren om mensen enthousiast te maken voor het meewerken aan een betere wereld. We werken samen met onze partner AtlasGO, die bomen plant terwijl jij mediteert of loopt. Via Trooper kan je geld helpen inzamelen bij het online shoppen, misschien om een nieuwe kamerplant te kopen voor je jungle thuis (chimpansee niet inbegrepen).

Sterke verbindingen

Net zoals een ecosysteem waarin soorten onderling van elkaar afhankelijk zijn, waarderen wij de nauwe samenwerkingsverbanden en vriendschappen tussen onze vrijwilligers, partners en medewerkers. Elke vrijwilliger voegt waarde toe aan het team. We verwelkomen je om JGI met jouw vaardigheden te versterken, of om samen met ons nieuwe skills te leren. Sluit je aan bij een groep gelijkgestemde mensen met een groen hart en maak nieuwe vrienden om samen met hen, tijdens onze acties, het verschil te maken!

Holistische aanpak

Wij waarderen organisaties die zich richten op een specifiek doel, maar wij kijken graag naar het grotere plaatje. Zonder bossen zijn er geen chimpansees of andere wilde dieren. Zonder hechte gemeenschappen om de chimpansees en hun habitat te beschermen, hebben de inspanningen veel minder effect. We hebben elkaar nodig. Dus voor elk project kijken we naar het grotere geheel.

Inclusieve houding

Wij zijn een organisatie die zich voornamelijk richt op het behoud van chimpansees en hun habitat en op lokale beschermingsacties. Iedereen is welkom om ons te helpen in onze inspanningen, ongeacht nationaliteit, genderidentiteit, religie, seksuele voorkeur, … We veroordelen racisme, oorlog en elke vorm van onderdrukking. Dit is niet het hoofddoel van onze organisatie, maar als mensen is het onze verantwoordelijkheid. 

Proactief teamwerk

Wij doen wat we zeggen. Wij moedigen onze medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers aan om lokale initiatieven in hun eigen gemeenschap te starten met ons “walk the talk”-programma. In dit programma vragen we ons team om enkele lokale initiatieven voor te stellen, zodat we samen kunnen werken om dit te realiseren. Het kan gaan om het planten van bomen, Roots&Shoots-projecten of fondsenwerving voor onze Afrikaanse projecten. Ons team en onze bestuursleden geven het goede voorbeeld.

Positieve humor

It’s a monkey business! Werken aan natuurbehoud en dierenwelzijn betekent dat we soms te maken krijgen met de harde realiteit en getuige zijn van veel negativiteit. Maar dat betekent niet dat het altijd kommer en kwel hoeft te zijn. Daarom hechten wij belang aan een positieve instelling met een dosis humor. 

Wereldwijde mentaliteit

We ondernemen actie in onze lokale gemeenschappen, maar we hebben ook een wereldwijde impact met onze herbebossingsinitiatieven, chimpansee-opvangcentra en beschermingsprogramma’s in Afrika. Wij maken deel uit van het wereldwijde netwerk van JGI-kantoren die elkaar helpen en inspireren. Wij waarderen de onderlinge verbondenheid van onze organisatie en putten inspiratie uit andere landen en hun inspanningen voor natuurbehoud. 

Visie op lange termijn

Wanneer een jonge chimpansee in een van onze opvangcentra aankomt, verbinden wij ons ertoe er de komende 60 jaar voor te zorgen. Op lange termijn denken is niet alleen een noodzaak, maar het is waar we volledig voor gaan. Dit wordt weerspiegeld in onze jeugdprogramma’s waar we ons richten op de komende generatie, die zal moeten blijven vechten voor de natuur. We verwachten niet dat je je zelf voor 60 jaar aan ons bindt – hoewel dat zeker geweldig zou zijn – maar we zoeken mensen die mee op lange termijn denken en een vaste relatie met onze zaak willen opbouwen. Nee, you don’t have to put a ring on it!

Open communicatie

Hoewel chimpansees geen gesproken taal hebben, zijn het echt geweldige communicatoren. Wij hebben echter iets meer nodig dan non-verbale communicatie om te kunnen samenwerken. We hebben kleine teams gevormd om de communicatie te versoepelen en ontmoeten elkaar regelmatig om elkaar te spreken. Deze ontmoetingen beginnen natuurlijk met een chimpanseegroet. Wil je weten wat dat is? Sluit je bij ons aan en je zal het leren!