Forest in One Day 2022: alle bomen geplant

Forest in One Day 2022: alle bomen geplant
08/02/2022 Webmaster

Zondag 6 februari 2022, hebben ruim 700 mensen tijdens Forest in One Day, de nationale boomplantactie georganiseerd door Luminus, Jane Goodall Institute (JGI) Belgium, De Bosgroepen en Sylva Nova, 15.000 bomen geplant op twee verschillende locaties in België. In Halen werden zo op één dag 5.725 bomen geplant, goed voor een bos van drie voetbalvelden groot. Op hetzelfde ogenblik vond er ook een boomplantactie plaats in Waasmunster. Zondag 13 februari 2022 kwamen 300 vrijwilligers in Crisnée opdagen om 3000 zaailingen te planten. In totaal werden zo 18.125 bomen geplant in het kader van Forest in One Day.

Forest in One Day in Halen
In Halen werd een terrein aan de Zandstraat omgetoverd tot een klimaatslim bos van 5.725 bomen en struiken. Tot voor kort stond hier een ziek naaldbos dat zo verzwakt was door de klimaatverandering dat de letterzetter, een schorskever die verzot is op sparren, vrij spel kreeg.

“Een kaalkap kon helaas niet vermeden worden, maar schepte wel de mogelijkheid om een kwijnende monocultuur om te zetten in een gemengd, klimaatslim bos.”, zegt Karolien Van Diest van Bosgroepen Limburg. “Voor de herbebossing kozen we voor een gezonde mengeling van boomsoorten. Dat zorgt ervoor dat het bos sterker, biodiverser en minder gevoelig is voor ziekten en plagen. De percelen werden voor meer dan de helft beplant met soorten die typisch zijn voor het inheemse bostype dat hier thuis hoort, zoals zomereik, wintereik, haagbeuk, gewone esdoorn, ruwe berk, brem, … Daarnaast werden ook inheemse soorten als linde, taxus en boskers geplant. De overige soorten komen uit de lijst van klimaatslimme soorten zoals moeraseik, moseik, tamme kastanje en boomhazelaar. Zo wordt het bos nog veerkrachtiger en neemt het bos een maximum aan CO2 op.”

Erik Van Roelen, burgemeester van Halen: “Wij blijven het ontzettend belangrijk vinden om voortdurend inspanningen te leveren om het groene karakter van onze stad nog te versterken. Naast de boomplantacties vorig jaar in de Mosstraat en langs de Kolenbergstraat zijn we blij dat we ook hier weer bijkomende bomen kunnen aanplanten. Door te kiezen voor een klimaatslim bos dragen we dan ook weer een extra steentje bij aan de CO2-captatie in onze stad.”

Een partnership tussen Luminus en JGI Belgium
In 2019 sloten Luminus en JGI Belgium een strategisch partnership van 3 jaar. Elk jaar, de eerste zondag van februari, organiseren ze, in nauwe samenwerking met De Bosgroepen en Sylva Nova, een boomplantactie op drie verschillende locaties: Luminus Forest in One Day. Op drie jaar tijd worden er minstens 36.000 bomen in België en 3.600.000 bomen in Afrika geplant. In Afrika heeft een boom immers een grotere impact dan in Europa aangezien bomen daar het hele jaar door CO2 omzetten en schaduw, beschutting en voedsel voor mens en dier verschaffen.

Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus : “We zijn trots op ons partnership met het Jane Goodall Institute Belgium en onze boomplantactie Luminus Forest in One Day. Ontbossing is namelijk samen met de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, de oorzaak van de klimaatverandering. We schatten dat dankzij onze boomplantacties in België en Burundi elk jaar 80.000 ton CO2 uit de lucht kan gehaald worden. Dat is erg belangrijk in de strijd tegen de klimaatverandering. En van die strijd heeft Luminus haar bestaansreden gemaakt: samen bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst, waar bescherming van de planeet, welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten.”

Anouska Plasmeijer, Executive Director van JGI Belgium: “Voor elke boom die vandaag de grond in gaat, plant het Jane Goodall Instituut er meer dan 60 in Burundi – in totaal 1.2 miljoen. Deze bomen leggen daar niet alleen CO2 vast, maar helpen ook om te beschermen tegen erosie, zorgen voor schaduw bij scholen en huizen, en vergroten de habitats van wilde dieren zoals de chimpansee. We zijn dankbaar dat we onze activiteiten zowel in België als in Afrika kunnen uitvoeren dankzij de steun van Luminus, en onderstrepen het belang van de private sector voor het zorgdragen van de planeet. Iedereen kan dagelijks het verschil maken, door het planten van bomen maar ook door bijvoorbeeld geen producten aan te schaffen die bijdragen aan ontbossing elders in de wereld. Laten we samen zorgen dat er wereldwijd, ook in België, meer bomen bijkomen dan er verdwijnen. “