Hoe gaat het vandaag met onze bomen?

Hoe gaat het vandaag met onze bomen?
29/03/2022 Webmaster
Hoe gaat het vandaag met onze bomen?

De afgelopen jaren hebben we 75.000 bomen geplant op 14 plaatsen in België, met de steun van onze sponsors, waaronder Luminus, onze technische partners, vrijwilligers en via particuliere donaties. We hebben geplant in de sneeuw, regen en zonneschijn en de seizoenen erna waren al even grillig. Maar hoe staat het nu met de groei van onze bomen na de Forest in One Day plantacties? We zijn blij je te kunnen vertellen dat het goed met ze gaat!
Voor het planten van de bomen konden we rekenen op de expertise van partners De Bosgroepen en Sylva Nova. Zij zochten geschikte locaties voor onze jaarlijkse aanplant en stelden een gezonde mix van boomsoorten samen. Zo hebben we een goede garantie dat we veerkrachtige, pest- en ziektebestendige bossen met een hoge biodiversiteit zullen krijgen. De bosexperts houden ook een oogje in het zeil om ervoor te zorgen dat dode bomen worden vervangen en dat alles goed groeit.

Droge lentes en zomers

Een jonge, pas geplante boom heeft een zeer onderontwikkeld wortelgestel dat onvermijdelijk lichte schade oploopt tijdens het transport vanuit de kwekerij naar de plaats waar het geplant wordt. Eenmaal in de grond heeft de boom enige tijd nodig om te herstellen en zijn wortels goed te verankeren. Het is jammer genoeg de normale gang van zaken dat in de maanden na het planten enkele bomen verloren gaan. En de droogte waarmee we de laatste jaren te kampen hadden, deed daar nog een schep bovenop. 2020 was een moeilijk jaar voor onze jonge boompjes, vooral op de zandgronden van Hoeselt, omdat het voorjaar zeer droog was, en dat in combinatie met nachtvorst. Hierdoor is ongeveer 50-60% van de bomen verwelkt en afgestorven. Maar gelukkig monitoren onze partners de bossen regelmatig om in te grijpen waar nodig en zullen de dode bomen in december 2022 worden vervangen. Ondertussen is het jonge bos van Hoeselt opgenomen in een Vlaams natuurbeschermingsplan waarin een Europese natuurdoelstelling is opgenomen, wat betekent dat het beheer voor minstens 24 jaar verzekerd is.

Een witte Forest in One Day

Enige bezorgdheid werd ons geuit na de boomplantactie in Brakel in 2021, want op de persconferentie met minister-president De Croo en minister Van der Straeten was te zien hoe we bomen plantten in de sneeuw. In dergelijke weersomstandigheden moet inderdaad voorzichtig te werk worden gegaan, want bomen in bevroren grond planten wordt ten stelligste afgeraden. Hoewel het erg koud was, bleek de grond niet bevroren te zijn en de bomen die door onze eregasten werden geplant, zijn nog steeds gezond. In de daaropvolgende weken werkten we samen met de eigenaar om het terrein van 2 hectare om te vormen tot een bos in wording met 5.480 inheemse bomen en struiken.

Storm en regen

In 2022 waren we door het dolle heen dat we opnieuw Forest in One Day konden organiseren op drie locaties in België, samen met onze belangrijkste partners. Niets zou ons tegenhouden! De COVID-beperkingen waren opgeheven en er was geen vorst voorspeld in de dagen voor de aanplant. Maar toen zagen we het weerbericht: zware regen en hagel in heel het land en zelfs code oranje voor windstoten. Veiligheid gaat voor alles en daarom werd, in overleg met de gemeente Crisnée, de plantactie met een week uitgesteld.
Het planten in Waasmunster en Halen ging wel door op de geplande dag, en vele mensen trotseerden het gure weer. In de weken na de aanplantingen werd ons land geteisterd door hevige stormen die overal veel schade aanrichtten. We maakten ons grote zorgen dat de jonge boompjes het niet zouden overleven, maar ze bleken stevig geplant. De storm had geen schade aangericht. Goed gedaan aan alle planters!

Burundi

Het idee achter Forest in One Day is dat voor elke boom die geplant wordt in België, er 60-80 bomen worden geplant in Burundi door de lokale Roots & Shoots teams. Een gigantisch aantal van meer dan 1 miljoen jonge bomen wordt daar elk jaar geplant! Deze bomen leggen niet alleen CO2 vast, maar helpen ook tegen erosie, bieden schaduw voor scholen en huizen, en vergroten de leefomgeving van wilde dieren zoals de chimpansee. En hoewel de weersomstandigheden daar tijdens het plantseizoen gunstiger zijn dan hier, kampen ze met andere uitdagingen.
Een boom planten in Burundi heeft een hoge kans van slagen; je plant hem, en hij groeit. En dat gaat snel, veel sneller dan in België. De grootste uitdagingen in Burundi ondervindt men in de boomkwekerijen, waar de teams hard werken om jonge boompjes te kweken, allemaal inheemse soorten. Er zijn in totaal 28 boomkwekerijen over het hele land (26 voor inheemse bomen en 2 voor inheemse bamboe). De jonge bomen zijn kwetsbaar voor ziekten. En overstromingen vormen een extra bedreiging voor het harde werk in de boomkwekerijen. Maar gelukkig worden deze problemen professioneel aangepakt door David, onze Roots & Shoots coördinator ter plaatse. Dankzij zijn leiding hebben we onze doelstellingen voor de boomplantacties in Burundi kunnen bereiken.


Sinds 2019 werkt het Jane Goodall Instituut samen met Luminus om Forest in One Day te verwezenlijken. Daarnaast ontvangen we bijdragen van andere bedrijven en particuliere donors die ons in staat stellen om meer bomen te planten in België. We zijn dankbaar voor alle steun, klein en groot, want op die manier kunnen we een verschil blijven maken in België en in Burundi.

Heb je vragen over onze boomplantactiviteiten? Contacteer ons op info@janegoodall.be.

Tekst: Anouska Plasmeijer
Afbeelding: Pascal Vanhees, Bosgroep Limburg
Teaser afbeelding: Hoeselt, januari 2021, Pascal Vanhees, Bosgroep Limburg