Jane engageert zich voor 5 miljoen bomen in 2020 – WEF Davos 2020

Jane engageert zich voor 5 miljoen bomen in 2020 – WEF Davos 2020
24/01/2020 Webmaster
Op het Wereld Economisch Forum, sprak dr. Jane Goodall – DBE, VN-vredesboodschapper en stichtster van het Jane Goodall Institute (JGI) – haar engagement uit voor de aanplanting van 5 miljoen bomen in de loop van het komende jaar (door herbeplanting of bosherstel). Dat zal gebeuren via JGI’s wereldwijde jongerenprogramma Roots & Shoots en via partnerschappen, als bijdrage aan de campagne ‘1 Trillion Trees’ (1 biljoen bomen) van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). Met deze inspanning hoopt Jane een eerlijke kans te geven aan het wereldwijde bosareaal en aan onze planeet zoals die ons vertrouwd is.

Bossen zijn van levensbelang, als de thuis van de meeste biodiversiteit wereldwijd, als regelaars van watersystemen en van het klimaat en als hulpbronnen waardoor de mens in zijn levensonderhoud kan voorzien. Het is dan ook tragisch dat ze aan een ontstellend hoog tempo worden vernield. Dat is grotendeels te wijten aan grote economische en politieke belangen, alsook aan de vraag van consumenten naar rundvlees, in mijnen ontgonnen grondstoffen, palmolie, papier en andere producten. Dit proces vernietigt talloze soorten en bedreigt al het leven op aarde. Bij het aanpakken van deze crisis zijn bosbescherming, herbeplanting en bosherstel enkele van de beste oplossingen in ons arsenaal om de klimaatverandering te beperken, het menselijk welzijn te vrijwaren en soorten te helpen overleven. Door zich achter deze campagne te scharen neemt dr. Goodall een duidelijk standpunt in en steunt ze de doelstelling ‘1 biljoen bomen tijdens het komende decennium’ via de inspanningen van het Jane Goodall Institute, zijn jongerenprogramma Roots & Shoots en andere partnerschappen.

1T.ORG voorziet in innovatieve technologieën die zullen worden benut om één groot netwerk te maken van tienduizenden kleine en grote groepen overal ter wereld die zich toeleggen op bosaanplanting en bosherstel. De creatie van deze internationale ‘community voor vergroening’ zal het mogelijk maken om broodnodige fondsen en best practices te delen, en dat is nu net wat nodig is om de doelstelling van 1 biljoen bomen op tien jaar tijd te verwezenlijken. Als bijdrage aan dit doel van 1T.ORG, kondig ik met veel trots aan dat ons programma Roots & Shoots – dat zorgt voor de empowerment van jongeren in meer dan 60 landen – zich ertoe verbindt om 5 miljoen nieuwe bomen te planten in de loop van het komende jaar. Nú is voor iedereen op onze planeet het moment om zijn steentje bij te dragen.

– Dr. Jane Goodall, DBE, VN-vredesboodschapper en stichtster van het Jane Goodall Institute (JGI)

Dr. Goodall, die zich gemotiveerd weet door de kracht van hoop, ziet dit als een gelegenheid om boom na boom te doen groeien. Roots & Shoots zag het levenslicht in 1991 toen een groep Tanzaniaanse middelbare scholieren in Dar es Salaam de problemen in hun gemeenschap wilden aanpakken. Dit leidde uiteindelijk tot een wereldwijd jongerennetwerk van 150.000 groepen in meer dan 60 landen. Vandaag helpt Roots & Shoots jongeren om stewards en activisten voor het milieu te worden, met projecten gestoeld op ‘service-learning’ (het aanleren van vaardigheden ten dienste van de gemeenschap). Vele van deze projecten zijn rechtstreeks gericht op bosherstel of bosaanplanting. Sinds 1991 hebben de Roots & Shootsgroepen al een immense impact gehad en in 2020 zullen deze jongerengroepen en diverse partners helpen met de (her)aanplanting van 5 miljoen bomen.

Wereldwijde herbebossing bindt volgens de campagne ten minste een kwart van de jaarlijkse door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot. Door een halt toe te roepen aan  de aanhoudende verdwijning en aantasting van bossen en door een duurzame, gepaste herbebossing te steunen, kan men tot een derde van de tegen 2030 vereiste beperking van de klimaatverandering helpen verwezenlijken. Het herstel van 350 miljoen hectare bos heeft het potentieel om jaarlijks voor de opslag te zorgen van het equivalent van 1,7 gigaton koolstofdioxide (IUCN). Dat zijn indrukwekkende cijfers, en volgens de schattingen van de campagne is er ruimte om alles bij elkaar een gebied zo groot als de Verenigde Staten te herbebossen.

Als voorvechtster – al meer dan 40 jaar lang – voor mensen, andere dieren en het milieu steunt dr. Goodall met hart en ziel initiatieven die deze problematiek niet alleen onder de aandacht brengen, maar ook rechtstreeks aansporen tot individuele actie als deel van de oplossing. Met behulp van JGI’s bestaande, op gemeenschappen gestoelde natuurbehoudsprojecten, innovatieve wetenschap en het jongerenactivisme van Roots & Shoots wil Jane het tij doen keren voor het te laat is.

1t.org is een initiatief van het Wereld Economisch Forum dat is opgezet ter ondersteuning van het ‘Decennium van ecosysteemherstel 2021-2030’ van de Verenigde Naties onder leiding van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

Foto credits: World Economic Forum