Nieuwe Algemeen Directeur

Nieuwe Algemeen Directeur
14/01/2020 Webmaster

Beste vrienden en partners van JGI BE,

Met veel genoegen kondigen we de aanwerving aan van onze nieuwe algemeen directeur, Anouska Plasmeijer, met ingang van 1 januari 2020! Ik weet dat velen de management-wijzigingen die we de afgelopen maanden hebben doorgevoerd van nabij hebben opgevolgd. Wees er gerust in dat wij uw steun, aanmoedigingen en betrokkenheid om deze transitie optimaal te doen verlopen ontzettend waarderen. Ik hoop dat u – samen met mij – Anouska een warm onthaal bij JGI Belgium biedt.

Anouska komt van het Europese regionale IUCN-kantoor (de Internationale Unie voor Natuurbescherming), waar ze de spil was inzake EU-partnerschappen. In deze rol volgde zij ook de EU-processen op die verband hielden met multilaterale milieuovereenkomsten, de illegale handel in wilde soorten en het beleid inzake duurzame ontwikkeling. Ze genoot een opleiding tropisch bosbeheer en deed praktijkervaring op in Ecuador, wat ze nog aanvulde met een specialisatie in bos- en natuurbehoudsbeleid.

Anouska overtuigde ons allen ervan hoezeer zij het werk en het streven van JGI Belgium in haar hart draagt, en hoe bedachtzaam en getalenteerd zij is op tal van werkterreinen. Samen met de raad van bestuur zal zij een duidelijke en moedige toekomstvisie voor JGI Belgium uitstippelen. Zij zal de strategie voor JGI BE aansturen op het vlak van fondsenwerving, projecten en zichtbaarheid, en ze nauw samenwerken met het toegewijde vrijwilligersteam en de partners van JGI BE om onze acties uit te voeren.

We zijn zeer enthousiast over de richting die JGI Belgium inslaat en de raad van bestuur heeft het volste vertrouwen in Anoeska’s bekwaamheid om onze onafgebroken inspanningen in goede banen te leiden … inspanningen waarmee we de droom van onze stichtster Jane Goodall waar willen maken: in harmonie leven met de natuur.

U kunt Anouska bereiken op het e-mailadres anouska@janegoodall.be.

Met vriendelijke groeten,

Tanya Perez
Voorzitter
JGI Belgium