Onderzoek in Tchimpounga

Het Tchimpounga reservaat herbergt verschillende onderzoeksteams die de evolutionaire link tussen mens en chimpansee bestuderen. Hoewel we ongeveer 98% van ons DNA delen met de chimpansees, zijn er een aantal belangrijke verschillen. Niet alleen op fysiek vlak – mensen wandelen bijvoorbeeld op twee benen, terwijl chimpansees gewoonlijk hun vier ledematen gebruiken om zich voort te bewegen – maar ook op cognitief vlak.

Chimpansees observeren in hun natuurlijke habitat zonder hen te storen is erg belangrijk om nauwkeurige onderzoeksresultaten te verzamelen. De weesjes in het Tchimpounga reservaat leven in groep, net zoals ze in het wild zouden leven. Dit laat een natuurlijke sociale ontwikkeling en natuurlijk leerproces toe en zo kunnen de onderzoekers inzichten verwerven in de groei van jonge, wilde chimpansees.

JGI gebruikt non-invasieve onderzoeksmethodes om verbanden te bestuderen tussen de ontwikkeling van mens en chimpansee. Ze observeren het gedrag van jonge chimpansees, bonobos en kinderen en leggen hen uitdagingen voor die het individuele probleemoplossend vermogen evalueren. Door de resultaten van deze testen te vergelijken, kunnen onderzoekers de evolutie van de sociale cognitie van de mens helpen analyseren. Onderzoekers bestuderen ook de invloed van de individuele persoonlijkheid en emotionele reacties op probleemoplossende vaardigheden.

Leuke weetjes over chimpansees

De eerste vijf levensjaren van een chimpansee zijn gewijd aan spelen, leren omgaan met andere chimpansees en het ontwikkelen van een sterke band met de moeder.

Een chimpansee heeft dezelfde beenderen, spieren en zenuwstelsel als een mens.

De hersenen van een chimpansee zijn structureel gelijk aan die van een mens en chimpansees kunnen dan ook redeneren en hebben een abstractievermogen.

Het gezichtszintuig, de reukzin, het gehoorszintuig en de tastzin van een chimpansee vertonen veel gelijkenissen met die van een mens.

Chimpansees maken en gebruiken gereedschap.

Chimpansees gebruiken lichaamstaal en specifieke geluiden (gillen en hijgen) om te communiceren.

      Schreeuwende chimps - Chimps van Ngamba

Chimpansees kunnen een spectrum van emoties uitdrukken – van vreugde, verdriet en angst tot empathie.

Foto credits (boven tot onder): JGI U.S./Fernando Turmo, Nick Riley, JGI U.S./Fernando Turmo, JGI U.S./Fernando Turmo, JGI U.S./Fernando Turmo, Rick Quinn, JGI U.S./Fernando Turmo

Het Jane Goodall Institute staat niet achter activiteiten als het aanraken van, omgaan met en dicht benaderen van chimpansees of andere wilde soorten. De geredde chimpansees op deze foto’s werden verzorgd door hiertoe opgeleide professionele medewerkers van JGI’s Tchimpounga-reservaat.