Gemeenschapsgericht natuurbehoud

Door in dorpen te werken die grenzen aan het habitat van chimpansees, verbeteren de projecten van JGI het leven van de lokale bevolking en tegelijkertijd beschermen ze dieren in het wild. Door de lokale bevolking erbij te betrekken plukken de dorpelingen de vrucht van natuurbehoud en zijn ze minder afhankelijk van bosgrondstoffen.

Senegal

Het Jane Goodall Instituut is erg actief in een achtergestelde regio van Senegal waar unieke chimpansees ernstig bedreigd zijn.

Democratische Republiek Congo

In de Democratische Republiek Congo zijn er veel gevaren voor chimpansees en hun habitat als gevolg van menselijke activiteiten.

Foto credits: (heldenfoto en laatste) Sophie Muset/JGI Canada