Senegal

Gemeenschappen in stand houden, onderzoek en duurzame ontwikkeling

Menselijke activiteit leidt tot de verdwijning van chimpansees in Senegal

Kedougou is de hoofdstad van een van de minst bevoorrechte regio’s van Senegal. De geografische ligging, in het zuidoosten van het land op de grens met Mali en Guinea, zorgt ervoor dat ze geen toegang heeft tot de ontwikkeling aan de kust.
Deze regio is de thuis van de enige en laatste chimpansees van Senegal. Die zijn nu in gevaar. De oorzaak van de populatiedaling is te verklaren door het verlies en de degradatie van hun habitat door de acties van mensen, zoals brand, stropers en ontbossing veroorzaakt door agricultuur en vee.
De chimpansees van Senegal vertonen vele unieke gedragspatronen zoals jagen met een speer, drankbronnen gebruiken en wonen in grotten. De regio ondervindt al grote effecten van de klimaatverandering waardoor de overleving van de chimpanseepopulatie zeer kritiek wordt.
De uitsterving van die chimpansees zou een niet te schatten verlies betekenen voor zowel de biodiversiteit van de regio en het natuurlijke erfgoed van de wereld als voor de wetenschap.

Wat doet het Jane Goodall Institute in Senegal?

  • Onderzoek: we hebben een wetenschappelijk onderzoeksstation gebouwd dat in februari 2014 officieel werd ingehuldigd door Dr. Jane Goodall. Het dient voor biologisch, ethologisch en ecologisch onderzoek op de chimpanseeconservatie. In ons station worden ook zomercursussen georganiseerd.
  • Conservatie: we creëren beschermde gebieden, corridors en herbebossingszones. We voeren activiteiten uit om de boslandbouw te reguleren en we voorzien trainingen voor eco-bewakers.
  • Publiek bewustzijn en onderwijs: het Jane Goodall Institute organiseert onderwijsprogramma’s en acties om het bewustzijn te verhogen, opleidingen voor vrouwen over boslandbouw, programma’s om gevaarlijk afval te verzamelen (batterijen enz.) en verscheidene acties met schoolkinderen. Het Jane Goodall Institute Belgium ondersteunt specifiek het Roots & Shoots jonge leiderschapsprogramma in Senegal.
  • Ecotoerisme: we promoten duurzaam toerisme.
  • Water en sanitair: we bouwen waterputten, wasserijen en latrines.

Hoe kan u ons helpen chimpansees te beschermen?

U kan onze werking steunen door middel van een gift.

Foto credit: (heldenfoto) S. Rodríguez/JGI Senegal