Bijzondere adviseurs

Onze bijzondere adviseurs zijn vrijwilligers die, in een ondersteunende rol, de algemeen directeur en de leden van de raad van bestuur bijstaan. Zij doen dit voor welbepaalde aangelegenheden en cruciale thema’s, met expertise op het vlak van de media, politiek, strategie, fondsenwerving en beleid. Hun opdracht is bijstand en advies verlenen op vlakken die een specifieke deskundigheid vereisen en voor bepaalde projecten.

De bijzondere adviseurs van JGI Belgium zijn:

Erwin De Spiegeleire

Erwin De Spiegeleire
Erwin, een Belg, heeft werkervaring op het vlak van marketing, herstructureringen en corporate finance bij grote bedrijven.
Wat doe je? Ik werk aan een strategisch project rond e-mobiliteit voor een autofabrikant.
Wat heb je te bieden aan JGIB? Ik zal pogen om een aantal fondsenwervings-overeenkomsten te sluiten die de agenda van JGI moeten helpen verwezenlijken, vooral in België maar ook wereldwijd wanneer dat mogelijk is.
Wat trok je aan bij JGIB? Het lijkt mij het juiste moment om een bijdrage te leveren aan grotere doelen, aangezien ons decennia te wachten staan van ontwrichtingen door de klimaatverandering, waarbij het nodig zal zijn alle krachten over de continenten heen te bundelen.

Sandra Moreau

Sandra Moreau
Sandra is Franse en heeft in negen verschillende landen op drie verschillende continenten gewoond en gewerkt.
Wat doe je? Ik werk voor het European Youth Forum (een ngo die pleit voor jongerenrechten) in Brussel als Director of Finances and Operations.
Wat heb je te bieden aan JGIB? Ik kan mijn kennis en ervaring die ik in de loop der jaren verwierf delen en mij vrijwillig inzetten voor een doel waar ik volledig achter sta.
Wat trok je aan bij JGIB? Mijn passie ligt bij het beschermen van onze arme planeet, die erg te lijden heeft onder zwakke beleidsmaatregelen en openbare instellingen die niet in staat lijken om op korte, middellange en lange termijn een groen, duurzaam milieu in stand te houden.

Iva Tsvetkova

Iva Tsvetkova
Iva is Bulgaarse. Ze vestigde zich 20 jaar geleden in Brussel en is een enthousiast kunst- en boekenliefhebster.
Wat doe je? Ik ben financieel specialiste en heb voornamelijk in de privésector gewerkt.
Wat heb je te bieden aan JGIB? Ik geloof dat mijn ervaring op het vlak van efficiënte en transparante processen nuttig kan zijn voor een non-profitorganisatie als JGIB.
Wat trok je aan bij JGIB? Ik bewonder het natuurbehoudswerk dat Jane Goodall’s heeft verricht alsook haar inspanningen om mensen te sensibiliseren over milieuproblemen, wereldwijd. Haar gedrevenheid en integriteit zijn werkelijk fascinerend.

Foto credits: (tweede) Candice Peeters