Verbetering van dierenwelzijn is in het belang van iedereen

Verbetering van dierenwelzijn is in het belang van iedereen
10/12/2021 Webmaster

Op 9 december hebben commissaris Kyriakides en dr. Jane Goodall deelgenomen aan de conferentie op hoog niveau “EU Animal welfare today & tomorrow”, waarop de belangrijkste spelers op het gebied van dierenwelzijn uit de EU en daarbuiten bijeenkwamen.

Dieren hebben gevoelens. Dit wordt erkend in de verdragen van de Europese Unie. Het is onze morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de omstandigheden voor dieren op boerderijen dit feit weerspiegelen. Maar de realiteit is anders. Vandaag de dag leven miljarden dieren wereldwijd in de intensieve veehouderij. Miljoenen dieren worden over zeer lange afstanden verscheept. Het feit dat elk dier van de veestapel een wezen is met gevoelens, dat angst, wanhoop en pijn kan voelen, wordt meestal genegeerd. Ze worden niet altijd behandeld met de zorg en het respect die ze verdienen. Het is een prioriteit voor de EU hier verandering in te brengen.

Het Jane Goodall Instituut heeft onvermoeibaar samengewerkt met plaatselijke gemeenschappen en landbouwers om het leven van mensen, dieren en het milieu te verbeteren door duurzame manieren van leven te introduceren, rekening houdende met plaatselijke behoeften. Deze waarden zijn in lijn met de overtuigingen en ambities van de EU, die duurzaamheid centraal stelt bij de verbetering van het leven, de rechten, de arbeidsomstandigheden van haar burgers, en het milieu.

De EU geeft in vele sectoren het goede voorbeeld als het gaat om dierenwelzijn. Sinds de goedkeuring van de eerste EU-wetgeving inzake dierenwelzijn in 1974, zijn de wetten, verordeningen en allerlei acties die onze dieren beschermen, voortdurend uitgebreid en versterkt, wat heeft geleid tot een betere levenskwaliteit voor miljoenen dieren.

En ook burgers maken zich steeds meer zorgen over dierenwelzijn en stellen steeds hogere eisen. Iedereen kan helpen een verschil te maken, en in de EU hebben burgers de macht gekregen om precies dat te doen. In 2020 hebben meer dan een miljoen mensen zich aangesloten bij een Europees burgerinitiatief waarin de EU werd opgeroepen een einde te maken aan kooien in de veehouderij, in het Engels de ‘End the Cage Age’. Dit leidde tot ongeziene actie en de EU-Commissie beloofde zich ertoe te verplichten om vanaf 2023 kooien voor zeugen, kalveren, konijnen, kippen, eenden en ganzen, enz. uit te faseren en uiteindelijk te verbieden.

Maar we hebben nog een lange weg te gaan. Waar mogelijk moeten dieren leven in een omgeving die natuurlijk gedrag toelaat, en wij, burgers, moeten overschakelen naar een meer plantaardig dieet en onze inname van rood en verwerkt vlees verminderen.

Zoals we allemaal weten, bedreigen de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit onze toekomst. De gezondheid van mensen, dieren, planten en zelfs onze planeet zijn allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij mensen maken deel uit van de natuurlijke wereld en zijn ervan afhankelijk voor lucht, voedsel, water – alles.

Maar we zijn ook afhankelijk van gezonde ecosystemen, die op hun beurt bestaan uit onderling verbonden planten- en diersoorten.

De schade aan het milieu als gevolg van onze huidige vraag naar grondstoffen en voedselbronnen heeft geleid tot steeds vaker terugkerende droogtes, overstromingen en nieuwe plagen die een niet te onderschatten bedreiging vormen voor onze voedselsystemen, ons leefmilieu, … en onze toekomst. Deze natuurrampen onderstrepen in eerste plaats de noodzaak van een duurzame aanpak in elk aspect van ons leven, dus ook in onze voedselsystemen.

Het is onze taak een sterk en veerkrachtig voedselsysteem op te bouwen waarin alle burgers toegang hebben tot betaalbaar en veilig voedsel van goede kwaliteit, en waarin het welzijn van de landbouwdieren centraal staat. Dierenwelzijn en diergezondheid liggen aan de grondslag van deze transitie, het is de enige weg vooruit.

Het is de ambitie van de Commissie om met de hulp van de landbouwers, de industrie, de dierenwelzijnsorganisaties en de consumenten de status van de EU als wereldleider op het gebied van dierenwelzijn te behouden. We kunnen dit doel alleen bereiken door mensen en partnerschappen centraal te stellen in onze aanpak.

De ‘Boer tot Bord-strategie’ van de EU is een nooit eerder geziene verbintenis om de voedselsystemen eerlijk, gezond, milieu- en diervriendelijk te maken, gebaseerd op duurzame landbouwmodellen. Deze nieuwe aanpak zal niet alleen ten goede komen aan miljoenen landbouwdieren, maar ook aan de kwaliteit en de veiligheid van ons voedsel, onze gezondheid en het milieu.

Deze Boer tot Bord-strategie is een unieke kans om het leven van ieder wezen, mens en dier, te verbeteren, waarbij we ons laten leiden door de gedachte dat dierenwelzijn van cruciaal belang is. Laten we hoog mikken ten voordele van boerenfamilies, consumenten, dieren en onze planeet.

Commissielid Stella Kyriakides & Dr Jane Goodall

Vertaling: Kathelijne Bonne