Bossen aanplanten

Samen werken aan een betere toekomst

Onze jaarlijkse boomplantactie, een ecosysteem creëren, fauna aantrekken en de lokale gemeenschap samenbrengen. Dit zijn perfecte voorbeelden van de manier waarop de sponsors en de vrijwilligers van Jane Goodall Belgium werken om de droom van Jane Goodall waar te maken: in harmonie met de natuur leven. De acties brengen mensen van alle leeftijden en achtergronden samen om in één dag een bos te planten.

Bosaanplantacties zorgen voor de creatie van nieuw bos, herintroduceren ecosystemen en belichten de vitale rol die bomen spelen, niet alleen op het vlak van zuurstofvoorziening,  koolstofopslag en bodemstabilisatie, maar ook om het leven van wilde soorten mogelijk te maken en nog zoveel meer.

Sinds de 1e editie van dit evenement in 2014 hebben we ongeveer 100000 inheemse bomen in België geplant. Voor elke boom die we planten, sponsoren we het planten van meerdere bomen in een van onze gemeenschapsgeleide projecten voor herbebossing in Afrika.

Deze actie wordt tijdens de wintermaanden (tussen december en februari) georganiseerd om de bomen te beschermen tijdens hun rustperiode.

Onze bosbouwpartners helpen ons om toegang tot een stuk grond te krijgen en bezorgen ons aan plan voor de bosaanplanting, met een selectie van de beste inheemse boom- en plantensoorten om een natuurlijk ecosysteem aan te leggen. In Vlaanderen gebeurt bebossing voornamelijk door private grondbezitters die hun land in bos willen converteren. De bosgroepen helpen ons ook bij het aanplanten zelf tijdens de actie en brengen ons een heleboel bij over bossen, bomen, vogels en wilde soorten. Ze verzekeren verder de nodige opvolging van elk van de aangeplante bossen, zodat de geplante bomen goed en gezond groeien en zo een nieuw, sterk bos vormen. Naast het aanplanten van bomen vinden er op de actiedag nog tal van andere activiteiten plaats (natuurwandelingen met gids, workshops, speurtochten, …).

Forest in one day

Elk jaar organiseren we een grote boomplantactie waarop mensen van alle leeftijden, achtergronden en culturen samenkomen om in één dag een bos te planten. Sinds 2014 hebben we in België 21 bossen en 100000 bomen en struiken geplant. Naast al onze Roots & Shootsgroepen zijn ook jullie van ganser harte uitgenodigd voor dit evenement!

Voor elke boom die in België geplant wordt, wordt er meerdere bomen in Afrika geplant.

JGI Belgium staat volledig achter het project voor herbebossing en gemeenschapsgericht natuurbehoud, gekend als Roots & Shoots Burundi, het lokale programma om de jongeren te empoweren. Sinds de start van het herbebossingsproject, hebben de lokale gemeenschap en groepen van jongeren meer dan 6 miljoen bomen (einde 2022) geplant. Dit cijfer blijft maar aangroeien!

Photo credits: (heldenfoto) Sören Decraene/JGIB, (1ste) Audrey Froidbise/JGIB, (2de) JGI Burundi