Bossen aanplanten

Samen werken aan een betere toekomst

Onze jaarlijkse boomplantactie, een ecosysteem creëren, fauna aantrekken en de lokale gemeenschap samenbrengen. Dit zijn perfecte voorbeelden van de manier waarop de sponsors en de vrijwilligers van Jane Goodall Belgium werken om de droom van Jane Goodall waar te maken: in harmonie met de natuur leven. De acties brengen mensen van alle leeftijden en achtergronden samen om in één dag een bos te planten.

Bosaanplantacties zorgen voor de creatie van nieuw bos, herintroduceren ecosystemen en belichten de vitale rol die bomen spelen, niet alleen op het vlak van zuurstofvoorziening,  koolstofopslag en bodemstabilisatie, maar ook om het leven van wilde soorten mogelijk te maken en nog zoveel meer.

Sinds de 1e editie van dit evenement in 2014, planten jaarlijkse we tot 8000 inheemse bomen in België om zo een bos te creëren. Voor elke boom die we planten, sponsoren we het planten van meerdere bomen in een van onze projecten voor de instandhouding van de gemeenschap en de herbebossing in Afrika.

Deze actie wordt tijdens de wintermaanden (tussen december en februari) georganiseerd om de bomen te beschermen tijdens hun rustperiode.

Onze bosbouwpartners helpen ons om toegang tot een stuk grond te krijgen en bezorgen ons aan plan voor de bosaanplanting, met een selectie van de beste inheemse boom- en plantensoorten om een natuurlijk ecosysteem aan te leggen. In Vlaanderen gebeurt bebossing voornamelijk door private grondbezitters die hun land in bos willen converteren. De bosgroepen helpen ons ook bij het aanplanten zelf tijdens de actie en brengen ons een heleboel bij over bossen, bomen, vogels en wilde soorten. Ze verzekeren verder de nodige opvolging van elk van de aangeplante bossen, zodat de geplante bomen goed en gezond groeien en zo een nieuw, sterk bos vormen. Naast het aanplanten van bomen vinden er op de actiedag nog tal van andere activiteiten plaats (natuurwandelingen met gids, workshops, speurtochten, …).

Voor elke boom die in België geplant wordt, wordt er meerdere bomen in Afrika geplant.

JGI Belgium staat volledig achter het project voor de herbebossing en de instandhouding van de gemeenschappen, gekend als Roots & Shoots Burundi, en het programma voor de betrekking van de lokale jeugd. Sinds de start van het herbebossingsproject, hebben de lokale gemeenschap en jeugdgroepen meer dan 2 miljoen bomen geplant. Dit cijfer blijft maar aangroeien!

Deze herbebossingsprojecten zijn positief zowel voor de dieren als voor de mensen.

De jonge leden Roots & Shoots in Burundi planten corridors met fruitbomen om de natuurreservaten met elkaar te verbinden. Chimpansees zijn verlekkerd op fruit, dus zorgen die corridors voor voedsel en tegelijk herstellen ze de habitat. Ook is migratie van primaten en genetische diversiteit in het natuurreservaat zo mogelijk. Het planten van bomen op de naakte heuvels heeft ook als doel de stroomgebieden te beschermen en bodemerosie te vermijden.

Vandaag zijn de resultaten van de gemeenschappelijk actie van JGI Belgium en Roots & Shoots Burundi zichtbaar:

 • Zo’n 40% van de bomen wordt in het bos geplant om de dieren te beschermen.
 • Veel bomen worden geplant om voor schaduw en betere hygiënische omstandigheden te zorgen aan scholen, andere gedeelde ruimten en gezinswoningen
 • Boomaanplantingen voorkomen erosie en aardverschuivingen tijdens het regenseizoen
  • Er worden bomen geplant om gezinnen van fruit te voorzien
  • De geplante bomen verschaffen hout voor gebruik en voorkomen verdere ontbossing
 • Aanleg van verschillende boomkwekerijen om ook toekomstige aanplantingen te blijven verzekeren
  • Aanleg van aquacultuurvijvers, die voedselzekerheid bieden en de jacht een halt toeroepen
  • Empowerment van de woordvoerders van groepen van voormalige soldaten
 • Jongereneducatie rond vreedzame conflictoplossing
 • Concrete steun voor milieueducatieprogramma’s in scholen

Forest in 1 Day – 7.2.2021

In februari 2020 hebben we niet één, maar drie bossen geplant op één dag!

We hebben 18000 bomen geplant op 3 locaties:
? Hoeselt in Limburg
? Waasmunster in Oost-Vlaanderen
? Tinlot in de regio Luik

Voor het eerst planten we bomen in het kader van ons partnerschap met Luminus en onze bosbouwpartners Bosgroep Limburg, Bosgroepen Oost-Vlaanderen, SylvaNova en Faune&Biotopes (in Wallonië).

Tevens worden er in 2020 1,2 miljoen bomen geplant in Burundi dankzij ons empowerment-programma voor jongeren, Roots & Shoots.

Photo credits: (banner) Sören Decraene/JGIB, (slides) Pieter Flamend/Bosgroep Limburg/Ivan Dunsmore/Annemie Tuts