Bescherming van chimpansees

Tenminste 3000 bedreigde mensapen waaronder orang-oetans, gorilla’s, bonobo’s en chimpansees gaan jaarlijks verloren uit het wild. Naar schatting zijn tussen 2005 en 2011 meer dan 22000 apen gedood of gevangen genomen om verkocht te worden.
Ongeveer twee derden van de verloren apen zijn chimpansees. De cijfers die het Jane Goodall Instituut heeft over deze misdaad, zijn afkomstig van inbeslagnemingen door autoriteiten. Helaas worden er waarschijnlijk nog veel meer gestolen dan deze ontdekte gevallen.

Tegen 2050 kunnen misschien alle mensapen uitgestorven zijn – dit zou een verlies van onschatbare waarde zijn. Chimpansees zijn onze dichtste verwant in de dierlijke wereld. Ze hebben 98% van hun DNA met ons gemeen. Bovendien weten we nu dat – dankzij de ontdekkingen van Dr. Jane Goodall – chimpansees gevoelige wezens zijn met verschillende karakters en persoonlijkheden.

Populaties van chimpansees zijn afgenomen om verschillende redenen. Zo verliezen chimpansees hun habitat door massale ontbossing ten gevolge van de groei van de menselijke bevolking. Bovendien zijn chimpansees het slachtoffer van de illegale markt in bushmeat, zowel plaatselijk als wereldwijd. Vele chimpansees worden ook levend gevangen genomen voor de illegale handel in huisdieren, onbetamelijke dierentuinen en toeristische atracties.

Om mensapen en chimpansees te redden en te beschermen hanteert het Jane Goodall Instituut een drievoudige aanpak: bewustmaking, wetshandhaving en de oprichting en ondersteuning van opvangcentra.

Het Jane Goodall Instituut verzorgt educatieve programma’s voor lokale gemeenschappen over het belang van de bescherming van bedreigde diersoorten. Als gevolg daarvan zijn lokale gemeenschappen er zich steeds meer van bewust geworden dat de jacht op mensapen illegaal is en dat ze de wetshandhavingsdiensten moeten waarschuwen voor stropers. We zien nu een toename van het aantal arrestaties en vervolgingen als gevolg van een betere toepassing van de wet.

Wetshandhavers nemen chimpansees in beslag van mensapenhandelaars of jagers en de geredde chimpansees worden naar veilige opvangcentra gebracht. Twee opvangcentra in Afrika behoren tot het Jane Goodall Instituut: Tchimpounga in de Republiek Congo en Chimp Eden in Zuid-Afrika.

Opvangcentrum Chimp Eden

Opvangcentrum Chimp Eden is een revalidatie centrum voor chimpansees in Zuid-Afrika. Het biedt onderdak aan meer dan 30 geredde chimpansees, die allen het slachtoffer zijn geworden van illegale handel of stroperij.

Natuurreservaat Dindefelo

Het Jane Goodall Instituut is erg actief in een achtergestelde regio van Senegal waar unieke chimpansees ernstig bedreigd zijn.

Foto credits:  (heldenfoto) Fernando Turmo/JGI Congo, (1ste) JGI Zuid-Afrika,  (2de) JGI Senegal
Het Jane Goodall Institute staat niet achter activiteiten als het aanraken van, omgaan met en dicht benaderen van chimpansees of andere wilde soorten. De geredde chimpansees op de heldenfoto  werden verzorgd door hiertoe opgeleide professionele medewerkers.