Bescherming van chimpansees

Een van de manieren waarop het Jane Goodal Instituut wilde chimpansees en andere primaten beschermt, is door opvangcentra – Tchimpounga en Chimp Eden – en door het ondersteunen van wetsvoorstellen die de illegale dierenhandel tegengaan.

JGI probeert ook om bewustzijn te creëren rond het beschermen van bedreigde diersoorten. Zonder reservaten en het afdwingen van wetten die mensapen beschermen tegen illegale handel of jagers, zou er geen plaats zijn om hen te houden.

Het bewustzijn aanwakkeren is erg belangrijk. Lokale gemeenschappen worden zich bewust van het feit dat ze agentschappen die zich bekommeren rond illegale praktijken moeten waarschuwen indien ze stropers of jagers zien. We zien een groei in het aantal arrestaties en vervolgingen door het beter toepassen van de wet. Alsook dienen we te blijven werken aan een betere bescherming van de chimpansees.

Opvangcentrum Chimp Eden

Opvangcentrum Chimp Eden is een revalidatie centrum voor chimpansees in Zuid-Afrika. Het biedt onderdak aan meer dan 30 geredde chimpansees, die allen het slachtoffer zijn geworden van illegale handel of stroperij.

Natuurreservaat Dindefelo

Het Jane Goodall Instituut is erg actief in een achtergestelde regio van Senegal waar unieke chimpansees ernstig bedreigd zijn.

Foto credits:  (heldenfoto) Fernando Turmo/JGI Congo, (1ste) JGI Zuid-Afrika,  (2de) JGI Senegal
Het Jane Goodall Institute staat niet achter activiteiten als het aanraken van, omgaan met en dicht benaderen van chimpansees of andere wilde soorten. De geredde chimpansees op de heldenfoto  werden verzorgd door hiertoe opgeleide professionele medewerkers.