Bescherming van chimpansees

Een van de manieren waarop het Jane Goodal Instituut wilde chimpansees en andere primaten beschermt, is door het Tchimpounga reservaat en door het ondersteunen van wetsvoorstellen die de illegale dierenhandel tegengaan.

JGI probeert ook om bewustzijn te creëren rond het beschermen van bedreigde diersoorten. Zonder reservaten en het afdwingen van wetten die mensapen beschermen tegen illegale handel of jagers, zou er geen plaats zijn om hen te houden.

Het bewustzijn aanwakkeren is erg belangrijk. Lokale gemeenschappen worden zich bewust van het feit dat ze agentschappen die zich bekommeren rond illegale praktijken moeten waarschuwen indien ze stropers of jagers zien. We zien een groei in het aantal arrestaties en vervolgingen door het beter toepassen van de wet. Alsook dienen we te blijven werken aan een betere bescherming van de chimpansees.

Het chimpansee opvangcentrum Tchimpounga

Het chimpansee revalidatie centrum Tchimpounga is het grootste chimpanseereservaat in Afrika. Deze natuurlijke omgeving is de thuis van meer dan 150 geredde chimpansees, die allen het slachtoffer waren van illegale handel of stropers.

Verwijdering van valstrikken

Het Jane Goodall Institute heeft een team bestaande uit Oegandese spoorzoekers voor het valstrik-verwijder programma. De taak van het valstrik-verwijder team is de hinderlagen van stropers te lokaliseren, de valstrikken te verwijderen en de gebieden waar de stropers actief zijn op een landkaart aan te duiden via een GPS-systeem.

Sensibilisatie

Sensibilisatie, schoolgerichte programma’s en de hulpverlening aan gemeenschappen spelen allemaal een rol in ons veldwerk en in het reservaat Tchimpounga. Het is belangrijk dat lokale gemeenschappen zich bewust worden van de dalende chimpanseepopulatie.

Onderzoekscentrum Gombe Stream

Dr. Jane heeft het Onderzoekscentrum Gombe Stream opgericht in 1965 en het is sindsdien uitgegroeid tot een levend laboratorium, een thuis voor ‘s werelds meest bestudeerde chimpansees.

Foto credits:  (heldenfoto en 1ste foto) Fernando Turmo/JGI Congo, (2de en 3de foto) Sophie Muset/JGI Canada,  (laatste foto) National Geographic
Het Jane Goodall Institute staat niet achter activiteiten als het aanraken van, omgaan met en dicht benaderen van chimpansees of andere wilde soorten. De geredde chimpansees op deze foto’s  werden verzorgd door hiertoe opgeleide professionele medewerkers van JGI’s Tchimpounga-reservaat.