Onderzoekscentrum Gombe Stream

Tanzania

Het onderzoekscentrum Gombe Stream Research Centre werd opgericht voor verder onderzoek van Dr. Goodalls revolutionaire bevindingen over de vaardigheden van chimpansees om werktuigen te maken en andere gedragingen. Het is een levend laboratorium en de thuis van ‘s werelds meest bestudeerde groep chimpansees in het wild. Onze missie in Gombe is een onderzoeksstation van wereldklasse uit te baten waar we de beste beschikbare methoden hanteren om langetermijnprojecten op het vlak van primatenonderzoek verder uit te werken.

Onderzoekers waren getuige van de hele levensloop van individuele chimpansees in Gombe, en legden deze ook vast. Dit heeft ons enorm veel bijgebracht over het complexe sociale leven van deze dieren, hun persoonlijkheden en intelligentie. Van Jane’s eerste ontdekking van het gebruik van ‘werktuigen’ door chimpansees om termieten te ‘vissen’ tot de zorg van moeders voor hun jongen, het territoriumgebruik, de jacht en het eten van vlees: de chimpansees in Gombe vertoonden een diverse waaier aan gedragingen en gaven tegelijk blijk van veel gelijkenissen met mensen. De belangrijkste les die we leerden uit deze obsrvaties, is dat we de chimpansees moeten beschermen.

De medewerkers en onderzoekers op het terrein monitoren de levensgeschiedenissen en de demografie van de populaties chimpansees en bavianen in Gombe, en volgen hoe individuele dieren worden geboren, migreren en sterven. Vandaag zetten wetenschappers nog steeds het werk voort om gegevens te verzamelen over het gedrag, de gezondheid en de sociale relaties van beide soorten.

Verwezenlijkingen

Ononderbroken veldonderzoek naar chimpansees sinds 1960.

Meer dan 165.000 uren aan gegevens, verzameld tijdens de observaties van meer dan 320 chimpansees.

11 studies door onderzoekspartners in het Gombe Stream Research Centre, die leidden tot 31 wetenschappelijke papers, theses en presentaties.

Foto credits:  (heldenfoto en 1ste) Nick Riley,  (2de) Sandra Thoren, (3de) National Geographic