Europa heeft een sterke Natuurherstelwet nodig

Europa heeft een sterke Natuurherstelwet nodig
03/10/2023 Webmaster

Jane Goodall Instituut België sluit zich aan bij 200 andere NGO’s en meer dan een miljoen burgers, bedrijven, wetenschappers en andere belanghebbenden om de EU-leiders op te roepen om een sterke Natuurherstelwet goed te keuren die ons in staat stelt om de wereldwijde noodsituaties op het vlak van klimaat en biodiversiteit echt aan te pakken en die de burgers, de economie en de natuur van Europa beschermt.

We waren getuige van een ongekende oppositie tegen de Europese Natuurherstelwet die heeft geleid tot het afzwakken en zelfs bijna verliezen van de wettekst. In de fase van de eindonderhandelingen roepen we nationale regeringen, leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie op om weer op het juiste spoor te komen door de volgende belangrijke elementen in de Europese Natuurherstelwet veilig te stellen:

  • Ervoor zorgen dat voor alle terrestrische en mariene habitats gekwantificeerde, tijdgebonden en afdwingbare doelen gelden in en buiten Natura 2000-gebieden.
  • Ervoor zorgen dat ecosystemen niet achteruitgaan om investeringen en langetermijnvoordelen veilig te stellen, volledig in overeenstemming met de verbintenissen van Europa op het gebied van klimaat en biodiversiteit.
  • Herstel van landbouwecosystemen omvatten, aangevuld met specifieke streefdoelen voor het herstel van drooggelegde veengebieden. Het herstel van landbouwecosystemen is cruciaal voor de veerkracht van voedselsystemen en de landbouwsector. Herstel van veengebieden speelt een belangrijke rol bij de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering.
  • Sterke indicatoren opnemen voor het herstel van bosecosystemen, die wetenschappelijk geldig zijn voor alle bostypes.
  • Zorgen voor uitvoerbare mariene doelstellingen met duidelijke waarborgen, zodat het gemeenschappelijk visserijbeleid het mariene herstel niet blokkeert.
  • Zorgen voor specifieke en aanvullende financiering om herstelmaatregelen te financieren.
  • Zorgen voor duidelijke bepalingen inzake publieke inspraak en toegang tot de rechter
  • Ervoor zorgen dat de wet onmiddellijk in werking kan treden, zonder voorwaarden vooraf voor de tijdige en gestage uitvoering van de hersteldoelstellingen.

Meer details in onze gemeenschappelijke verklaring.

Tekst: Mari Saarteinen / JGIB
Heldenafbeelding: Margaret Polinder