Geen enkel dolfinarium, ook het Brugse niet, kan voldoen

Geen enkel dolfinarium, ook het Brugse niet, kan voldoen
07/03/2024 Lana Bauwens

Wereldbefaamde wetenschapster en levende legende Dr. Jane Goodall en GAIA pleiten in Vlaams parlement voor uitfasering gevangenschap Brugse dolfijnen

Brussel, Woensdag 6 maart 2024 – Vanmorgen hoorde de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement experten over het voorstel van decreet “over het welzijn van dolfijnen”, ingediend door Els Ampe (Voor U). Ook van de partij: niemand minder dan Dr. Jane Goodall, de legendarische VN-vredesambassadeur en wereldbefaamd gezaghebbende antropologe/biologe, wiens onderzoek naar chimpansees in hun biotoop baanbrekende wetenschappelijke kennis opleverde en de primatologie revolutioneerde. Jane Goodall legde in een videoboodschap uit waarom zij ijvert tegen het houden van walvisachtigen in gevangenschap en pleitte voor een uitfasering van het houden van de dolfijnen in het dolfinarium van het Brugse Boudewijn Seapark: “Geen enkel dolfinarium, ook het Brugse niet, kan voldoen aan de behoeften van deze prachtige zeezoogdieren!”

Jane Goodall zet zich al decennia in voor dierenrechten en natuurbescherming. In 2023 richtte ze zich in een videoboodschap, waarin ze haar bezorgdheid uitte over de dolfijnen van het Boudewijn Seapark, reeds tot Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Dit keer richt de levende legende zich tot de leden van de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams parlement.  In een videoboodschap liet Jane Goodall de commissieleden weten dat ze een onderzoekscommissie van dolfijnenexperts heeft samengebracht onder het voorzitterschap van de Vlaamse ethicus Dr. Koen Margodt, die persoonlijk op de zitting aanwezig was. Ook hij maakte duidelijk waarom Jane Goodall en hijzelf het voorstel van decreet van Els Ampe steunen en de Brugse dolfijnen uit het dolfinarium willen. Ook GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch sprak tijdens de hoorzitting zijn steun uit aan het voorstel van decreet van Els Ampe. Hij pleitte onomwonden voor onder andere:

 

– De geleidelijke (natuurlijke) afbouw van de zes dolfijnen, die in het Brugse dolfinarium van Boudewijn Seapark in gevangenschap gehouden worden.

– Een kweek- en invoerverbod en geen vervanging van gestorven dolfijnen.

– Een betere bestemming voor de dolfijnen van Boudewijn Seapark, die garanties biedt voor een leven in semi-vrijheid in een geschikte baai of lagune, waar de dolfijnen over een zwemoppervlakte van zo’n 20.000 vierkante meter zouden beschikken.


Daarnaast werden ook afgevaardigden van het Brugs dolfinarium en andere voorstanders van dolfinaria en het houden dolfijnen in gevangenschap gehoord. 

De boodschap van Jane Goodall: maak de juiste keuze voor Brugse dolfijnen 

In haar boodschap aan de Commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement legde Jane Goodall de nadruk op de opmerkelijke intelligentie en het rijke emotionele leven van dolfijnen en waarom gevangenschap voor deze zeezoogdieren met zo’n bijzondere persoonlijkheid niet geschikt en manifest ontoereikend is. Vroegtijdig overlijden, depressief en agressief gedrag komen bij deze dieren al te vaak voor. 

Jane Goodall: 
Geen enkel dolfinarium, ook het Brugse niet, kan voldoen aan de behoeften van deze prachtige zeezoogdieren. Hun leefomgeving is er veel te beperkt, veel te klein en te eentonig. Uit het vele onderzoek is duidelijk geworden dat er een einde moet komen aan het gevangenhouden van dolfijnen in tanks (bassins). In een soort semi-gevangenschap kunnen deze prachtige zeezoogdieren een natuurlijker en gevarieerd leven leiden in een ruimere omgeving. Het Jane Goodall Institute beheert meerdere opvangcentra voor chimpansees, die werden gered uit de entertainmentindustrie en andere gevangenschapssituaties (…) Het is geweldig om te zien hoe ze stap voor stap aan vertrouwen winnen, vriendschappen vormen en genieten van hun nieuwverworven vrijheid. Dolfijnen moeten dezelfde kansen krijgen. In vele landen worden momenteel inspanningen geleverd om zeereservaten uit te bouwen. Ik smeek u het nodige te doen en de ethische keuze te maken, die voor Puck, Roxanne, Flo, Yotta, Indy en Ocean een echt betere toekomst kan verzekeren.”

In Brugge werd wel degelijk zorgwekkend dolfijnengedrag vastgesteld.

De zitting werd beëindigd nog voor de parlementsleden vragen konden stellen aan de sprekers. De zitting wordt hervat op een later tijdstip.