Meer dan 24000 bomen geplant in Deinze

Meer dan 24000 bomen geplant in Deinze
28/03/2024 Webmaster

Zondag 17 maart 2024 hebben we Deinze met zo’n 300 vrijwilligers 24.825 bomen geplant tijdens Luminus Forest in One Day. Dit is reeds het 11de bos dat we aanplanten in samenwerking met Luminus, maar dit was wel een heel bijzondere editie. Dit is namelijk het grootste bedrijfsbos dat in Vlaanderen is geplant op zo’n 12 hectare.

Overstromingsgebied

U heeft het waarschijnlijk al wel gemerkt, het is een nat jaar. Deze actie stond oorspronkelijk in januari gepland, maar moest uitgesteld worden omdat het volledige terrein onder water stond. Ook gisteren was het een vochtige, modderige bedoening. Maar dit is net de reden dat zo’n bos aanplanten waardevol kan zijn. Het perceel in Deinze bevindt zich in valleigebied naast de Leie en bestond tot nu toe vooral uit grasland. De percelen zijn wat men noemt marginale gronden en werden de laatste 10 jaar niet bewerkt omdat ze te nat zijn om gewassen te telen. De bomen die we geplant hebben, zorgen alvast voor een grote ecologische upgrade voor de hele regio. Zo werden er vochtminnende boomsoorten geplant, zoals de zwarte els, zoete kers, schietwilg, gladde iep en fladderiep. Op de drogere locaties werden o.m. winterlinde, zomereik en Spaanse aak geplant.

Ministerieel bezoek

Dit initiatief maakt deel uit van minister Demir haar doel om tegen 2030 10.000 hectare in Vlaanderen te herbebossen. Minister Diependaele kwam langs als vertegenwoordiger van de Vlaamse regering en was vol lof over de samenwerking tussen Luminus, het Jane Goodall Instituut, Forest Fwd en de gemeente Deinze. Enkel door samen te werken kunnen we dit doel bereiken en dat merkte minister Diependaele ook op.

“Het planten van dit bedrijfsbos in Deinze is niet alleen een stap vooruit in de missie om meer bos te creëren, maar het is ook een belangrijk signaal dat bedrijven een integraal onderdeel kunnen zijn van deze inspanning. Zo’n partnerschap is essentieel voor de realisatie van de ambitieuze Vlaamse doelstellingen voor bosuitbreiding. Met dit nieuwe bos brengen we niet alleen groen terug in ons landschap, maar creëren we ook een leefomgeving die zowel de natuur als onze samenleving ten goede komt.”

Zoals de minister aanhaalt, is onze samenwerking met Luminus heel waardevol. Al zes jaar lang mogen wij hen onze partner noemen en zo hebben we samen al 85.000 bomen kunnen planten in België. Maar Luminus ondersteunt ook onze werking in Burundi die naast het reduceren van CO2, ook helpt om het habitat van de chimpanzees te herstellen.

Zeldzame heester

Nog een bijzonder onderdeel van deze boomplantactie is dat er op een aanzienlijk deel van de houtkanten, langs het perceel, een al méér dan honderd jaar oude wegedoorn staat. Die soort wegedoorn is één van de meest zeldzame heesters in Vlaanderen. Omdat de populatie van deze zeldzame soort er zo groot is, werd het gebied ook opgetekend als beschermd monument. En meer nog: er werden zaadjes van de lokale heester opgekweekt en de zeldzame populatie werd nu ook met grote zorg verder versterkt.

We eindigen dit boomplantseizoen dus met een mooi resultaat! In november zijn we terug met onze acties. Hou zeker onze nieuwsbrief in de gaten voor verdere informatie.

Wil je alvast een boom doneren voor onze volgende actie, dan kan dit hier.

Foto’s: SWD Photography