Natuurherstelwet bezegeld in Europees Parlement

Natuurherstelwet bezegeld in Europees Parlement
28/02/2024 Webmaster

nature restoration law sealedIn de plenaire vergadering van deze week heeft het Europees Parlement met 329 stemmen voor en 275 stemmen tegen het vorig jaar onderhandelde akkoord over de natuurherstelwet aangenomen. Volgens de wet moeten de lidstaten tegen 2030 minstens 30% van de habitats, van bossen, graslanden en wetlands tot rivieren, meren en koraalbeddingen, herstellen van een slechte naar een goede toestand, en tegen 2050 moeten alle ecosystemen hersteld worden. Momenteel is meer dan 80% van de Europese habitats in slechte staat. Dit is nodig voor de EU om de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen te halen en de voedselzekerheid te verbeteren.

We waren echt opgelucht over het positieve resultaat, aangezien bepaalde fracties op het laatste moment nog pogingen hadden ondernomen om de wet te torpederen. De meerderheidssteun van het Parlement toonde aan dat de parlementariërs het belang van de wet begrepen voor het milieu, voor onze economieën en voor onze eigen gezondheid en welzijn. Ze gaven blijk van rekenschap van het verzoek van meer dan een miljoen burgers, bedrijven, wetenschappers en NGO’s die vroegen om deze eerste wet, uniek van aard, goed te keuren.

De natuurherstelwet is een historische kans om de natuur te herstellen in Europa. In een tijd waarin het Euopese continent wordt geteisterd door overstromingen, droogtes en branden, zal deze wet bijdragen tot een meer veilige en gezonde toekomst voor ons en de volgende generaties.

De laatste stap, de formele goedkeuring door de lidstaten in de Raad van de EU, wordt verwacht in maart of april 2024.