webinar ‘Pandemieën, dieren in het wild en intensieve veeteelt’

webinar ‘Pandemieën, dieren in het wild en intensieve veeteelt’
11/06/2020 Webmaster

Jane on pandemicOp 2 juni 2020 sprak de legendarische ethiologe Dr. Jane Goodall tot een EU-publiek van meer dan 1.250 toehoorders en stelde dat de mens verantwoordelijk is voor de huidige pandemie. Covid-19 en de klimaatcrisis brengen samen de duidelijke boodschap dat de gezondheid en het welzijn van mens, dier en milieu onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dr. Goodall richtte een oproep tot alle consumenten, die door hun dagelijkse keuzes een enorme impact hebben op milieu en dierenwelzijn.

Dr. Jane Goodall nam het woord tijdens een webinar met als thema ‘Pandemics, wildlife and intensive animal farming,’ dat werd georganiseerd door de organisatie ‘Compassion in World Farming’. Het evenement werd ingeleid door Stella Kyriakides, Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid. Ook zeven Europarlementsleden uit belangrijke politieke fracties zaten mee rond de tafel.

De bijzonder intensieve kweekmethoden zorgden voor een overvloed aan voedsel. Maar ze hebben, in Europa althans, ook geleid tot aanzienlijke verspilling en soms dierenleed. Zaken waar ik mij heel veel zorgen over maak. De onderdelen van het systeem die niet werken, zijn ethisch aanvechtbaar en op sociaal en milieuvlak onaanvaardbaar. Onze burgers verwachten meer, en we zullen tot een beter evenwicht komen om betaalbaar voedsel via duurzame kweekpraktijken te garanderen. Dierenwelzijn, één van mijn prioriteiten, was voor mij altijd al een bekommernis, en een thema dat me nauw aan het hart ligt.
– Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides

We zullen onafgebroken steun blijven verlenen aan duurzame kweekpraktijken als alternatief voor de intensieve industriële veeteelt. Ik ben er zeker van dat we op dit vlak aanzienlijke en blijvende vooruitgang kunnen boeken, samen met de lidstaten en met de steun van onze burgers.
– Janusz Wojciechowski, Eurocommissaris voor Landbouw

Alle dieren doen ertoe, elk dier is een individueel levend wezen, net zoals iedere mens een individu is, en ieder van hen verdient ons medeleven, ons respect en onze zorg. Elk van de miljoenen gekweekte en verhandelde dieren is een uniek wezen met vaardigheden en gevoelens. De natuur vernielen en dieren uitbuiten in intensieve ‘fabrieksboerderijen’ geeft blijk van grove onverschilligheid tegenover het leven. Dit heeft gevolgen voor ons allemaal, zoals de Covid-19-pandemie duidelijk heeft gemaakt. We hebben deze pandemie over onszelf afgeroepen door ons totale gebrek aan respect voor de dieren en onze planeet
– Jane Goodall, PhD, DBE, oprichter van het Jane Goodall Institute & VN-vredesboodschapper

Ik hoop dat de Covid-19-pandemie ons wakker schudt! Wij zijn hier verantwoordelijk voor. We moeten de dieren beter behandelen. We zijn op een keerpunt gekomen in onze relatie met de natuur. Een van de lessen die we uit deze crisis kunnen trekken, is dat we het roer moeten omgooien. Wetenschappers waarschuwen dat we ons eetpatroon drastisch moeten aanpassen om toekomstige crisissen te voorkomen, en dat we naar een meer plantenrijke voeding moeten overschakelen. Laten we de stap zetten naar een duurzame toekomst, met wijsheid en mededogen, voor de dieren, de planeet en de gezondheid van onze kinderen.
– Dr Jane Goodall

Het coronavirus was een duidelijke wake-upcall die ons eraan herinnert dat de mens vandaag dringend tot actie moet overgaan om de fabrieksveeteelt een halt toe te roepen als hij zijn welzijn van morgen veilig wil stellen. Maken we geen komaf met de virale ‘kweekserres’ waarin grote aantallen dieren op elkaar gepakt gevangen zitten, opgesloten in omstandigheden die virusmutaties in de hand werken, dan kan de volgende pandemie al in aantocht zijn. In deze oorlog tegen onzichtbare vijanden is er geen waarschuwing die duidelijker maakt waarom mensen beschermen niet kan zonder ook de dieren te beschermen.
– Philip Lymbery, de wereldwijde CEO van Compassion in World Farming

Dr. Goodall sloot af met de boodschap dat ze nog altijd alle hoop in de jeugd stelt om te breken met onze gebruikelijke gang van zaken en onze ‘oude’ praktijken. Ze vertelde over haar passie voor ‘Roots & Shoots’: het jongerenprogramma van haar instituut.