Luminus Forest in One Day 2023 – Het resultaat

Luminus Forest in One Day 2023 – Het resultaat
27/11/2023 Lana Bauwens

Op zondag 26 november 2023 hebben een tweehonderdtal mensen tijdens Luminus Forest in One Day, maar liefst 3.800 bomen geplant in Limbourg. Samen met Luminus en onze technische partner Sylva Nova organiseerden we reeds voor de vijfde keer een succesvolle boomplantactie. Het was een fantastische dag met modder, bomen en een goed gevoel.

<h5>Herbebossing in Limbourg

Het terrein van 1,6 ha in Limbourg was tot vijf jaar geleden een bos, maar werd vernietigd door een infestatie van de schorskever. Gedurende vijf jaar werd het gebied overgroeid door braambessen. De eigenaar van het plot was dan ook zeer enthousiast om met ons samen te werken om het stuk grond te herstellen naar zijn oorspronkelijke glorie, maar dan met bewuste aanpassingen zodat het nieuwe bos bestand is tegen de klimaatsverandering en infestaties.

De soorten die door talloze vrijwilligers en buurtbewoners zijn geplant, zijn onder andere grove den, eik, esdoorn, haagbeuk en kastanje in rijen in het bosgebied, en meidoorn, hazelaar, Europese haagbeuk, kornoelje en haagbeuk in de hagen met dubbele rijen.

Dit nieuwe bos verbetert niet alleen het landschap, maar heeft ook een positieve en meervoudige impact op het milieu. De ontwikkeling van deze site maakt deel uit van een grote plan van aanpak voor de transformatie en opwaardering van het hele gebied met oog op de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan, in het bijzonder in deze regio die zwaar getroffen werd door de overstromingen van 2021. Het nieuwe bos zal onder andere CO2 opslaan, water helpen filteren, bodemerosie voorkomen, frisse lucht leveren en een groot reservoir aan biodiversiteit herbergen. Kortom, het zal een aantal positieve effecten hebben die geen enkele technologie tot nu toe heeft kunnen evenaren.

“De ontwikkeling van dit gebied is des te belangrijker in een regio die helaas gevoelig is voor overstromingen. Herbebossing van de hellingen van gebieden in de buurt van rivieren is een goede manier om de bodem te behouden en zijn vermogen om overstromingen te absorberen en aardverschuivingen te voorkomen.  Dit is een belangrijk voordeel in deze context, naast de traditionele voordelen die een bos biedt. Hoewel dit bos dus inderdaad in 1 dag werd aangeplant, is het belangrijk om te onthouden dat het lang duurt om een bos te laten groeien. Als het in 1 dag wordt aangeplant, maar gedurende vele jaren wordt onderhouden, zal het gedurende meerdere generaties waarde toevoegen aan een regio en een gemeenschap. En generaties zijn precies waar dit Luminus Forest in One Day over gaat, met alle lagen van de bevolking aanwezig, geïnteresseerd en actief!” Pierre Hermans, oprichter van Sylva Nova.

Ook de burgemeester van Ville de Limbourg, Valérie Dejardin, kwam bomen planten. “In Limbourg weten we al minstens sinds juli 2021 dat klimaatrampen zich niet beperken tot verre oorden. We worden allemaal getroffen door de opwarming van de aarde en de dramatische gevolgen daarvan. Om ons aan te passen en te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt, moeten we al onze burgers mobiliseren. Vanuit dit oogpunt was het evenement van vandaag een succes en zou het ons moeten aanmoedigen om opnieuw na te denken over ruimtelijke ordening voor de hele Vesdervallei. De natuur herstellen zodat we er in harmonie mee kunnen leven: het is een groots en ambitieus programma dat we gezamenlijk moeten uitvoeren!”

Partnership tussen Luminus en JGI Belgium

In 2019 sloegen Luminus en JGI Belgium voor het eerst de handen in elkaar. In vier jaar tijd werden door de samenwerking al 36.000 bomen in België en 3.600.000 bomen in Afrika geplant. Dit jaar mogen we daar nog eens 3.800 bomen in België bijtellen en 75.000 in Afrika. In Afrika heeft een boom immers een grotere impact dan in Europa aangezien bomen daar het hele jaar door CO2 omzetten en schaduw, beschutting en voedsel voor mens en dier verschaffen.

Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus : “We zijn trots op ons partnership met het Jane Goodall Institute Belgium en onze boomplantactie Luminus Forest in One Day. Ontbossing is namelijk samen met de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, de oorzaak van de klimaatverandering. We schatten dat dankzij onze boomplantacties in België en Burundi elk jaar 80.000 ton CO2 uit de lucht kan worden gehaald. Dat is erg belangrijk in de strijd tegen de klimaatverandering. En van die strijd heeft Luminus haar bestaansreden gemaakt: samen bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst, waar bescherming van de planeet, welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten.”

Els Martens van JGI Belgium: “Voor elke boom die we vandaag planten, planten we er nog een paar in Burundi, waar we een enorm verschil maken. Niet alleen voor de CO2-absorptie, schaduw en voedsel die ze leveren, maar ze helpen ook beschermen tegen erosie en vergroten de leefomgeving voor wilde dieren zoals chimpansees. Net als in Burundi is ook hier in Limbourg samenwerking met en steun van de lokale gemeenschap en jongeren essentieel om bij te dragen aan een groenere en gezondere omgeving. “

Een dag vol positiviteit!

Het is moeilijk om in woorden en beelden samen te vatten hoe het voelt om in 1 dag een bos aan te planten. Je moet het gewoon zelf meemaken! Het was vermoeiend. En ja, de kou en de regen speelden ons parten. Maar niets gaat boven het gevoel van zoveel mensen samen te zien werken om hun steentje bij te dragen bij het herstellen van biodiversiteit. Naast de natte kleren en koude voeten, ga je naar huis met een gevoel van samenhorigheid en voldoening waar weinig dingen tegen op kunnen. Zeker wanneer je de allerkleinsten ziet sleuren met boompjes om ze dan vol enthousiasme in de grond te planten. “Voila mama, zo gaan we nog lang kunnen ademen!” Het zal nog even duren vooraleer dit bos voldoende CO2  kan neutraliseren, maar ze hebben alvast begrepen waarom de bossen zo belangrijk zijn, ook in ons land. Dat is waar Roots & Shoots om draait. De volgende generatie klaar stomen om hun steentje, of hier boompje, bij te dragen en te leren over het belang van bomen en bossen. 

 

Wij kunnen ons alvast geen beter resultaat voorstellen voor onze Luminus Forest in One actie. We willen graag iedereen die erbij was van harte bedanken! En we kunnen alvast bevestigen dat we in 2024 opnieuw een Luminus Forest in One Day gaan organiseren. Op naar een volgende succesvolle editie dus!