De Roots & Shoots Global Leadership Meeting in Windsor Castle, en hoe die mij veranderd heeft

De Roots & Shoots Global Leadership Meeting in Windsor Castle, en hoe die mij veranderd heeft
22/09/2019 Webmaster

Herken je het volgende … je hoort ergens iets over, of mensen beschrijven je hun ervaring of een situatie, en je trekt je conclusies daarover en ‘stockeert’ die informatie op een bepaalde manier in je hoofd. Vervolgens denk je te weten waaraan je je kunt verwachten, maar dan maak je de beschreven ervaring zelf mee en ben je helemaal verrast. Zo is het mij in Windsor vergaan!

Over het programma ‘Roots & Shoots’ van Jane Goodall

Laten we bij het begin beginnen. Een hele tijd terug, in 1991, stampte dr. Jane Goodall in Tanzania een dienstverlenend jongerenprogramma uit de grond, dat de naam Roots & Shoots kreeg. Het was gewijd aan het verwezenlijken van positieve veranderingen in onze gemeenschappen, voor de dieren en voor het milieu. De eerste Roots & Shootsgroep bestond uit 12 Tanzaniaanse middelbare scholieren die problemen wilden aanpakken in de gemeenschap waarin ze leefden. Sindsdien worden er jaarlijks wereldwijd nieuwe jongerengroepen gevormd, die samenwerken aan verschillende projecten, allemaal met hetzelfde doel voor ogen: een betere toekomst waarin mens, dier en de natuur in harmonie kunnen samenleven. Je hebt Jane wellicht al fier horen zeggen dat jonge mensen die samen rond dergelijke belangrijke thema’s werken datgene is wat haar op de been houdt en haar hoop blijft geven.

Over de jaarlijkse Global Leadership Meeting in Windsor van Jane Goodall’s Roots & Shootsprogramma

Stel je nu even voor wat er allemaal mogelijk is wanneer de afgevaardigden van de hierboven vermelde jongerengroepen uit 26 landen ergens een week lang samenkomen om elkaar te ontmoeten, hun ervaringen met Roots & Shoots in hun eigen land te delen, ideeën en meningen uit te wisselen en werkgroepen op te zetten om aan diverse projecten te werken. Het spijt me dat ik je teleur moet stellen, maar wat je je ook voorstelt, het komt niet in de buurt van wat deze ervaring echt inhoudt. ?

De opgewekte energie is haast magisch. Zoveel jonge mensen die uit elke hoek van de wereld naar deze plek zijn gereisd, met dezelfde passie en hetzelfde doel, bereid om te delen, maar ook om empathisch te luisteren en bij te leren. Een van de vele zaken die een geweldige indruk op mij maakten, is dat ik me geen enkel moment tijdens deze week kan herinneren waarop welk verschil dan ook (taal, nationaliteit mentaliteit, persoonlijkheid, meningsverschillen, huidskleur, eerdere overtuigingen, noem maar op) een obstakel vormde dat onze werkzaamheden blokkeerde. We vonden telkens een manier om ermee om te gaan en voort te werken. Dat is wat er gebeurt wanneer je een duidelijk doel voor ogen hebt, lijkt me. Je blik blijft vast op dat doel gericht en je staat open voor andere standpunten, meningen en werkwijzen die mogelijk afwijken van de jouwe.
Na mijn terugkomst uit Windsor bedacht ik ook dat ik de kans heb gekregen om een week lang werkelijk te ervaren hoe het voelt om in een (voor mij) perfecte wereld te leven: niets of niemand werd veroordeeld, we hielpen elkaar, of het nu was door te gaan verzitten en een stuk gesprek naar het Engels te vertalen of door iemand advies te geven en een helpende hand toe te steken in verband met problemen waarmee hij of zij op het thuisfront te kampen heeft. We toonden respect voor elkaar en waren nieuwsgierig genoeg om onze horizon te verbreden door bij te leren over andere culturen en landen. Je begrijpt wat ik bedoel:
Ik ervaarde vrede, vriendschap rechtvaardigheid, solidariteit en ruimdenkendheid op hun best!

Over Windsor Castle & St George’s House

Deze jaarlijkse leiderschapsbijeenkomst vindt niet gelijk waar plaats, maar op Windsor Castle, meer bepaald in St George’s House (inderdaad!). Tegenwoordig brengt de koningin van Engeland haar meeste privéweekends door op het kasteel en raad eens: de koningin besloot om net toen wij daar ook waren enkele dagen op Windsor door te brengen! St George’s House werd in 1966 gesticht door Z.K.H. de hertog van Edinburgh en de toenmalige deken Robin Woods als een plek waar waar personen met veel invloed en verantwoordelijkheid konden samenkomen om zich te buigen over belangrijke uitdagingen voor de hedendaagse maatschappij. We zijn Gary, Patricia en alle medewerkers van St George’s House dankbaar voor het warme onthaal en hun inspanningen om ons verblijf zo aangenaam mogelijk te doen verlopen en onze activiteiten optimaal te faciliteren. We kregen een privérondleiding langs de State Apartments op Windsor Castle, evenals een kapelrondleiding in St George’s Chapel, en mochten de Heilige Communie en de avonddienst in St George’s Chapel bijwonen. Onze vergaderingen, presentaties en werksessies in kleinere groepen vonden plaats in de Vicar’s Hall, onze koffiepauzes net daarbuiten, waar we konden mijmeren bij het adembenemende uitzicht over de stad en over de rivier, de Theems. Daarbovenop hadden we het geluk dat we in St George’s House elke dag uitstekende vegetarische of vegan maaltijden voorgeschoteld kregen.

VOOR MEER INFO OVER ST GEORGE’S HOUSE: STGEORGESHOUSE.ORG
#SGHRS2019 | TWITTER: @STGEORGESHOUSE | FACEBOOK: @STGEORGESHOUSEWINDSOR
Onze dagelijkse bezigheden

jane-goodall-windsor-group-worksBovenal hadden we veel plezier! Ik spreek voor mezelf, maar ik ben ervan overtuigd dat alle jonge leiders het erover eens zullen zijn dat we de mooiste tijd van ons leven beleefden. Van de landenpresentaties (elke jongerenleider stelde hierin het werk en de visie van Roots & Shoots in zijn/haar land voor) tot de inspirerende lezingen en briefings over projecten die zijn gelanceerd door groepen die eerder naar Windsor kwamen (zoals Peace Day, No Waste November en de Animal Parade) of door andere jongerengroepen. Van werksessies in kleinere groepen (om te werken aan ons eigen project dat we op Windsor uitwerkten) tot de presentaties van fantastische mensen die bij JGI Global betrokken zijn (onder wie Patrick Van Veen, voorzitter van JGI’s Global Board, en Serena Cowdy, JGI Global Communications Manager, die ons toesprak over sociale media en hoe we een succesvolle campagne op sociale media kunnen voeren).
jane-goodall-windsor-londonOp woensdag hadden we een vrije dag. Eén groep besloot om Londen te bezoeken, een andere bleef in Windsor om er door de straten te kuieren, met een rivierboot een vaartochtje op de Theems te maken – en te genieten van de fantastische uitzichten op Windsor Castle, Eton College, Mill House, Windsor Racecourse & the Brocas Meadows – of om de stoute schoenen aan te trekken en naar Windsor Great Park te stappen langs de beroemde ‘Long Walk’ met zijn brede, door bomen omzoomde laan.
‘s Avonds hadden we de gelegenheid om als groep tijd met elkaar of met Jane door te brengen, vertelden we verhalen en leerden we elkaar beter kennen.

Over het bezoek van Prins Harry

Wist ik veel dat Jane’s ‘speciale gast’ die aangekondigd stond in het boekje dat we hadden gekregen Z.K.M. prins Harry zou zijn! Als dat geen verrassing is, nietwaar? Prins Harry begroette ieder van ons, bedankte ons voor het werk dat we dagelijks doen door ons engagement om oplossingen te vinden voor problemen in onze gemeenschappen, moedigde ons aan om het nooit op te geven en bleef bij elke groep enkele minuten zitten om van gedachten te wisselen over de verschillende projecten die in Windsor tot stand kwamen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar in gesprek treden met prins Harry en hem om zijn advies en ideeën vragen, is niet iets dat ik elke dag doe.

Lees meer over het bezoek van prins Harry op de blog van JGI US.

Over de projecten uitgewerkt in Windsor

Een van de belangrijkste doelstellingen van de bijeenkomst in Windsor is campagnes ontwerpen en uitwerken om belangrijke uitdagingen aan te pakken waar we in onze lokale gemeenschappen mee te maken hebben, of die een impact hebben op dieren en het milieu. De thema’s die aan bod kwamen, waren: het beperken van wegwerpplastic en van de vervuiling van de oceanen, het herstellen van habitats, uitstervende diersoorten en klimaatverandering, maar ook het aanbrengen van ideeën om de campagnes van eerdere groepen nog een niveau hoger te tillen.
Ik heb de eer om lid te zijn van het ‘Big Blue Team’, dat de strijd aanbindt met wegwerpplastic door oplossingen te promoten die individuen en groepen (scholen, bedrijven, andere gemeenschappen) helpen om hun gebruik hiervan te beperken. Ik hoef niet veel details te geven en feiten en cijfers te citeren; we weten allemaal hoe buitensporig veel plastic er in de oceanen wordt gevonden! Mijn team kwam op het idee om een toolkit te ontwikkelen die kinderen en volwassenen eenvoudige tips aanreikt om hun levensstijl aan te passen en plasticvrije alternatieven te ontdekken voor hun dagelijkse bezigheden. Als de toolkit klaar is, willen we mensen ook uitnodigen om een foto van zichzelf te delen waarop te zien is wat ze precies hebben ondernomen om wegwerpplastic te beperken, en voor welke van onze tips ze zich engageren. Houd ons dus in de gaten, want er staan spannende dingen te gebeuren ?!

Over onze coördinatoren

Tanya, Diana, Kelly, Jasmina en Mary, niets van het bovenstaande zou mogelijk zijn zonder jullie. Hartelijk bedankt dus om alles te organiseren, de agenda op te stellen, ons door de projecten te leiden en altijd klaar te staan wanneer we jullie nodig hadden, als mentors en als vrienden. Bedankt ook om voldoende aanwezig en actief te zijn, en ons zo gefocust te houden op onze visie, maar ook discreet genoeg zodat we de kans krijgen om onze eigen vleugels uit te spreiden en te vliegen ?.

Over Jane

jane-goodall-windsor-sign-bookZoals ik het aanvoel (en ik ben vast niet de enige ), zal wat over Jane gezegd wordt, door wie dan ook, altijd tekortschieten. Ik ontmoette haar nu voor de tweede maal, nadat ik haar de eerste keer persoonlijk mocht treffen in maart 2019, toen ze België bezocht. Ik bewonder de impact die ze op mensen kan hebben: Jane inspireert, motiveert, schudt mensen wakker. Op een bepaalde manier brengt ze het beste in hen naar boven. Ze kan een leraar en een adviseur zijn, maar ook een vriend of iemand die goed kan luisteren. Ze kan ook geweldig grappig zijn, en je met een plens koud water verrassen wanneer je tijdens de lunch wat te luid het hoogste woord voert. Maar wat me persoonlijk het meest aan haar fascineert, is haar volharding. Ze blijft en blijft maar doorgaan. Stoppen met geloven, hopen en handelen is gewoonweg geen optie, ongeacht de moeilijkheden, mislukkingen of tegenstand op de weg. Jane, bedankt om me de weg te wijzen!

Na Windsor

Herinneringen, foto’s en souvenirs zijn één zaak, maar het hele concept bestaat erin het ‘Windsor-virus’ te verspreiden, zoals ik het graag uitdruk. Keer terug naar huis en praat erover met iedereen. Deel je ervaring en inspireer anderen om zich aan te sluiten bij de beweging en onze inspanningen. Pas wat je hebt geleerd toe in je dagelijkse leven. Vind nieuwe manieren om de boodschap over te brengen: als we nood hebben aan een betere toekomst, dan moeten we nu allemaal in actie komen.

Amanda uit Puerto Rico, Marta uit IJsland, Didus uit Oeganda, Rosalia uit China, Anna uit Nederland, Alexandra uit Oostenrijk, Dominik uit Slowakije, Lily uit Taiwan, Gwanwoo uit Zuid-Korea, Janka uit Hongarije, Georgia uit het VK, Laila uit Argentinië, Emily uit Nieuw-Zeeland, Maria Alicia uit Uruguay, Valeria uit Italië, Mosses uit Tanzania, Augustin uit Burundi, Yanni uit de VS, Jessica uit Australië, Carolina uit Chili, Rebecca uit Canada, Tessina uit Duitsland, Yoyo uit Hong Kong en Tong uit China…

HET WAS FANTASTISCH OM JULLIE TE ONTMOETEN!

  • Bedankt voor wat jullie, als de fantastische mensen die jullie zijn, met me hebben gedeeld …
  • Bedankt voor de fijne ochtendlijke ‘ijsbrekertjes’ waardoor we elkaar beter leerden kennen …
  • Bedankt om mijn Griekse naam zo heerlijk fout uit te spreken …
  • Bedankt om 25 landen toe te voegen aan mijn ‘te-bezoeken-plaatsen’-lijst …
  • Bedankt om me te doen geloven dat alles mogelijk is …
  • Bedankt om me hoop te geven voor de toekomst …
Eindconclusie voor alle lezers?

Voor iedereen die de afgelopen minuten besteedde aan het lezen van de getuigenis van een jonge vrouw over een ervaring die haar leven heeft veranderd, is dit het belangrijkste om te onthouden:
Ja, we leven in moeilijke tijden. Discriminatie. Onverdraagzaamheid tegenover het geloof van anderen. Regionale oorlogen. Klimaatverandering. Diersoorten die uitsterven. Vervuilde oceanen. De lijst is lang. Maar knipper even met je ogen en zie ook de andere kant. Mensen die opkomen voor de mensenrechten. Kinderen die van zich laten horen voor het milieu. Publieke figuren en invloedrijke beroemdheden die allerlei bewegingen starten.

Er is HOOP.

Om Jane te citeren: “Wat je doet maakt een verschil, en het is aan jou om te beslissen welk verschil jij wilt maken”. Dus …

Tekst: Vasiliki Boukouvala
Fotos: Vasiliki Boukouvala & Tanya Pérez Echeverría